За нас

Научното електронно списание “ОНЛАЙН СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ” с ISSN 2535 – 0447 се издава от български и чуждестранни учени, преподаватели и изследователи в направление текстил, облекло, кожи и технологии.

Цели
Списанието следва политика на отворен достъп и се стреми да се превърне в международен научен форум за представяне на различни научни, теоретични, експериментални, практически и търговски индустриални изследвания и идеи в областта на науката, инженерството, икономиката, управлението и дизайн, свързани с текстила, облеклото, кожите и технологиите. Списанието приветства, както разработките на млади учени, така и на известни и утвърдени изследователи.

Обхват
Списанието приема и рецензира за публикуване оригинални ръкописи от всички области на текстила, облеклото, кожите и технологиите. Приемат се, както теоретични, така и емпирични изследвания.
Подходящи за публикуване са ръкописи в областите (без да се ограничава само до тях):
Текстил, облекло, кожи и технологии;

Видове ръкописи
Редколегията кани за публикуване всички автори, които биха допринесли за постигане на целите и обхвата на списанието. Публикуват се разработки в следните рубрики:

– Изследователски статии;
-Научни и иновационни новости, нанотехнологии в областта на текстилната кожаро-кожухарската индустрия;
– Обзорни статии;
– Събития свързани в ресор текстил, облеклоу кожи и технологии;
– Литературни прегледи;
– Рецензии на книги;
– Резюмета на дисертации.

Позициите и възгледите на авторите изразяват тяхното лично мнение и не ангажират ОНЛАЙН СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ. Редакцията е готова да публикува и алтернативни тези и становища. В спора се ражда истината!

Регистрация на име, хостинг и домейн – собственост на Даниел Ангелов от 28.11.2011 година. check

За контакт: spisanie@tok-bg.org
За връзка с редколегията: redaktor@tok-bg.org