No Image

Внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0 за повишаване на ресурсната ефективност в МИК-БГ ЕООД

Проект „„Разширяване на производствената гама и модернизация на производствените процеси в МИК-БГ ЕООД“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-3.004-0158-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни [Прочети повече тук]

No Image

Изберете специалността „Дизайн на облеклото“ в Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство “проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

  Специалност „Дизайн на облеклото“ е основана преди 10 години в Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство “проф. Асен Диамандиев“ в град Пловдив. Развитието [Прочети повече тук]

No Image

Резултати от проучване “Информираност и реакции към пандемична здравна криза”

Онлайн-базирано изследване бе проведено от Институт за психично здраве и развитие – България, след въвеждането на извънредно положение, вследствие от развилата се пандемичена здравна обстановка. [Прочети повече тук]

No Image

Изработване на защитни маски от Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен

Учители и служители от Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен се включват благотворително с изработване на защитни маски за нужди [Прочети повече тук]

No Image

Обичате ли модата – специалност „ДИЗАЙН,ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ” на ФТТ – Ямбол е за Вас

Факултет “Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора извършва обучение в ОКС „Бакалавър” по 7 специалности, ОКС “Магистър” по 16 специалности [Прочети повече тук]

No Image

Професии за бъдещето на Варненския свободен университет

Студентка на Варненския свободен университет създаде рокля, която „говори“ за изкуство и дизайн Десислава Веселинова – четвъртокурсничка в специалност „Мода и мениджмънт в модата“ на [Прочети повече тук]

No Image

Изберете обучението си при нас – ХТМУ София

Химикотехнологичен и металургичен университет е академична институция, фокусирана върху потребностите на времето и нацията ни. Общността ни надхвърля рамките на Университета и страната и включва [Прочети повече тук]