No Image

Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от „ЛГРП“ ЕООД

Проект „Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от “ЛГРП” ЕООД се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-3.004-0194-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 [Прочети повече тук]

No Image

Внедряване на иновативен производствен процес, базиран на Индустрия 4.0 в „Дони Стайл“ ЕООД за повишаване на ресурсната ефективност на предприятието и отговорно опазване на околната среда

„Дони Стайл“ ЕООД изпълнява проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда” в [Прочети повече тук]

No Image

Конкурси от Факултет “Техника и технологии” – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора

РЕГЛАМЕНТИ КОНКУРС ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА: „МОЯТ ФАКУЛТЕТ, МОЯТА СПЕЦИАЛНОСТ“ ЗА СТУДЕНТИ „МОЕТО УЧИЛИЩЕ, МОЯТА СПЕЦИАЛНОСТ“ ЗА УЧЕНИЦИ До участие се допускат, презентации [Прочети повече тук]