Abstracting and indexing

Списанието ще се индексира във всички известни бази.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии