Abstracting and indexing

Списанието ще се индексира във всички известни бази.