Конференции

Конференции 2017

Минали конференции

1.Конференция “Техническо и индустриално наследство в българските музеи”
Име: Юбилейна конференция на тема “Техническо и индустриално наследство в българските музеи”
Начална дата: 01.06.2017 г.
Крайна дата: 02.06.2017 г.
Място на провеждане: Национален политехнически музей, гр.София, ул. Опълченска 66
Резюме: Във връзка с 60-тата годишнина от създаването на Националния политехнически музей /НПТМ/ имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в юбилейната ни конференция на тема “Техническо и индустриално наследство в българските музеи”.
Темата е подбрана с идея да съберем допълнителна информация и да обогатим проучванията за техническо и индустриално наследство в България.
Възможните теми за участие с доклади са в три направления:
• съхраненото движимо и недвижимо техническо и/или индустриално наследство във вашия музей/регион
• личностите – индустриалци, фабриканти, инженери, изобретатели, за които има информация във вашия музей/регион
• интересни истории за изчезнало/съществуващо техническо индустриално наследство, за което имате информация.
Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в книжно издание. Изданието ще бъде отпечатано и раздадено по време на конференцията.
 Краен срок за изпращане на заявки за участие-краят на месец февруари 2017 г.
 Краен срок за изпращане на пълният текст на доклада на електронен и хартиен носител най-късно до 10.04.2017 г.
Допълнителна информация ще намерите на уеб страницата на музея: http://www.polytechnicmuseum.org/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=2

2. Шеста международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи – ТЕХСИС 2017”
Име: Шеста международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи – ТЕХСИС 2017”
Начална дата: 18-05-2017
Крайна дата: 20-05-2017
Място на провеждане: Технически Университет – София, филиал Пловдив, IV корпус
Резюме: В рамките на „Дни на науката” на Технически университет – София, филиал Пловдив ще бъде домакин на шестото издание на Международната научна конференция „ТЕХСИС 2017”

Тематиката на конференцията покрива четири основни направления:
– Машиностроене и транспорт;
– Електротехника, електроника и автоматика;
– Информатика, комуникационна и компютърна техника и технологии;
– Природни и икономически науки.

Регистрацията за участие и изпращането на докладите може да се извърши на сайта на конференцията http://techsys.tu-plovdiv.bg/

Докладите от конференцията ще бъдат издадени на CD носител, а написаните на английски език и отговарящи на изискванията на “Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences and Applications”, ще бъдат отпечатани в него.
Уеб страница: http://techsys.tu-plovdiv.bg

3. 12th Symposium “Novel Technologies and Economic Development” with international participation
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Faculty of Technology in Leskovac on 20 and 21 October 2017 will organize the 12th Symposium “Novel Technologies and Economic Development” with international participation. The Scientific Committee of the Symposium will accept for disclosure and papers publication in the following areas:
• Chemical Engineering
• Environmental Engineering
• Biochemical Engineering
• Pharmaceutical and Cosmetic Engineering
• Food Engineering
• Organic Chemical Technology
• Polymer Engineering
• Textile Engineering
• Information in Modern Technologies
• Technological Management
• Technologies and Sustainable Development
• Socio-economic Implications of Innovations and New Technologies

Symposium will be carried out in sections. Number of sections will be determined by Scientific Committee of the Symposium depending on the number and area of papers accepted for publication. Paper presentation will be oral and poster. The Scientific Committee will determine the manner of papers presentation.
Six Plenary and one Section lectures will be presented at the Symposium.
Only original scientific papers will be accepted for presentation at the Symposium. All Papers will be subjected to peer review. The official language of the symposium will be English. Accepted papers will be published in the Book of Abstracts and Proceedings (CD version).
Selected papers will be published in the journal Advances Technologies.More information here

4. Международна научна конференция “Техника, технологии, образование” ICTTE 2017, Ямбол, България, 19-20 октомври 2017

 Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет най-учтиво Ви каним да участвате в Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, която ще се проведе на 19 и 20 октомври, 2017 г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Конференцията се провежда със съдействието на Съюза на учените – клон Ямбол.

Официални езици: английски и български

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева

Декан на Факултет “Техника и технологии” – Ямбол, България

Председател на Съюза на учените в България, клон Ямбол

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Повече информация за конференцията ===>

Конференции 2018

Предстоящи конференции

1. UNION OF ENGINEERS AND TECHNICIANS OF SERBIA
On the occasion of celebrating 150 years of the Union of Engineers and Technicians of Serbia
and 65 years of the Union of Engineers and Textile Technicians of Serbia
and 65 years of continual publishing of the Textile industry magazine

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии ORGANIZES
international conference
CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE
INDUSTRY
Belgrade, 18th May, 2018

UNDER THE AUSPICES
of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of
Serbia

Additional information about the conference can be obtained in the Union of Engineers and Technicians
of Serbia, Belgrade, Kneza Miloša 7/II:
Telephone: +381 (64) 15 03 053
E-mail: casopistekstilnaindustrija@gmail.com ; saveztekstilacasrbije@gmail.com
Web site: www.sits.org.rs

More information: Konferencija-maj-2018

=  =  =  =

2. AATCC International Conference 2018

AATCC International Conference ще се проведе на 6-8 март 2018 в Южна Каролина, САЩ.  По време на конференцията ще се изнесат доклади за защитно облекло, медицински и биотекстил, софтуер за управление на цветовете, системи и решения; спомагателни вещества, бои и химикали; и оборудване за тестване и услуги за текстилната промишленост.

За информация: https://www.aatcc.org/ic/

 =  =  =  =

 3. Evolution Technical Textile (ETT2018)

8-та международна конференция Evolution Technical Textile (ETT2018)  на тема  “Последни постижения в иновациите и предприемачеството в текстила и облеклото” ще се проведе от 14 до 16 април 2018 г. в Истанбул-Турция.

Целта на тази конференция е да събере водещи текстилни предприемачи от всички сфери, обхващащи сектор текстил и облекло от цял свят, за да обсъдят своите постижения и нови идеи.

Конференцията предоставия уникална възможност за среща с водещи личности с научен, управленски и технологичен опит от цял ​​свят, с които може да обсъдите идеи и предложения във вашата конкретна област. Конференция има за цел да засили и насърчи сътрудничеството, както и да допринесе  значително за текстилната индустрия в бъдеще.

Теми на конференцията:

 • Технически текстил;
 • Медицински текстил;
 • Интелигентен и интерактивен текстил;
 • Нанотехнологии, Нанотекстил и Електроспингиране;
 • Екологичен текстил;
 • Дизайн на облеклото;
 • Предпазно облекло;
 • Композитни материали;
 • Компютърна технология за текстил и облекло и др.

За повече информация: http://ett2018.com

=  =  =  =

4. AUTEX 2018 World Textile Conference

The 18th AUTEX Conference will be organized and held by the Istanbul Technical University–Faculty of Textile Technologies and Design in İstanbul, Turkey, during 20-22 of June 2018.

Topics
1.Advanced Fibres and Materials
2. Innovative Functional Textiles
3. Technical Textiles, Composites and Membranes
4. Protective Textiles
5. Medical Textiles, Tissue Engineering, Implants
6. Smart, Interactive and Multifunctional Textiles
7. Textile Processing
8. Innovative Textile Structures
9. Nanotechnology, Nanotextiles, Electrospinning
10. Biopolymers and Biotechnology
11. Surface Functionalization and Coating
12. Textile and Clothing Machinery
13. Textile Testing, Measuring Technology
14. CAD/CAE-Technology, Mass Customisation
15. Modelling and Simulation
16. Fashion – Design and Garment Industry
17. Comfort Science
18. Conservation of Textiles
19. Ecological and Environmental Textiles, Recycling and Life Cycle Analysis
20. Textile Economy, Textile Supply Chain Management
21. Innovation and Entrepreneurship
22. Modern Textile Education and Training

http://www.autex2018.org/

=  =  =  =

5. ICTTM 2018: 20th International Conference on Textile Technology and Materials

20-та Международна конференция за текстилни технологии и материали  ICTTM 2018 ще се проведе на 19-20 юли 2018 г. в Париж-Франция. На конференцията ще се представят доклади с научни приноси, описващи оригинални и непубликувани резултати от концептуална, конструктивна, емпирична, експериментална или теоретична работа във всички области на текстилната технология и материали.

За повече информация: https://www.waset.org/conference/2018/07/paris/ICTTM

=  =  =  =

 6. AUTEX 2018

18 -та AUTEX 2018 Световна конференция за текстил ще се проведе на 20-22 юни 2018 г.   от Техническия университет в  Истанбул – Факултет по текстилни технологии и дизайн в Истанбул, Турция.

На конференцията AUTEX, участниците представят доклади в областта на текстила, обсъждат  се най-новите изследователски проучвания, нови перспективи и бъдещи насоки.

За повече информация: http://www.autex2018.org

=  =  =  =

7. AachenDresden-Denkendorf International Textile Conference 2018

Международната конференция по текстил Аахен-Дрезден-Денкендорф 2018 под мотото “Превръщане на влакната в стойност” ще се проведе на 29-30 ноември 2018 г. в Аахен-Германия.

На конференцията ще се изнесат доклади за експерти от областта на Текстилната химия, довършителни работи и функционалност, изработка на влакна, текстилна техника, производство и композити,
медицина и здравеопазване.

По време конференцията ще се изнесат пленарни лекции и специални симпозиуми за:

 • Лукс и комфорт;
 • Текстил за медицината и здравеопазването;
 • Електрическа функционалност и сензори;
 • Материали с висока производителност;
 • Технология на влакното.

За повече информация: http://www.aachen-dresden-denkendorf.de