Конференции

ОНЛАЙН СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ

Международни конференции 2027

IDEA®27 | The World’s Preeminent Event for Nonwovens & Engineered Fabrics 30 март – 1 април, https://ideashow.org/

 

Международни конференции 2026

World of Wipes® (WOW) International Conference -18-21 май, https://www.worldofwipes.org/

 

Международни конференции 2025

 1. IDEA®25 – The World’s Preeminent Event for Nonwovens & Engineered Fabrics 29 април – 1 май, https://ideashow.org/

 

 1. FiltXPO™ 2025 | International Filtration/Separation Exhibition & Technical Conference 29 април –  1 май, https://www.filtxpo.com/

     3. World of Wipes® (WOW) International Conference – 21-24 юли, https://www.worldofwipes.org/

 1. Hygienix™ | The Premier Event for Absorbent Hygiene & Personal Care Products 17-20 ноември, https://www.hygienix.org/

 

Международни конференции  2024

37th INTERNATIONAL COTTON CONFERENCE BREMEN – 20-22 март, https://cotton-conference-bremen.de/

World of Wipes® (WOW) International Conferencе – 17-20 юни, https://www.worldofwipes.org/

51 International Federation of Knitting Technologist’s Congress “Future of Knitting” – 21-22 август,  https://ifktnam.ca/

RISE® – Research, Innovation & Science for Engineered Fabrics – 1-2 октомври, https://www.riseconf.net/

FILTECH – 12-14 ноември, https://filtech.de/

Hygienix™ – The Premier Event for Absorbent Hygiene & Personal Care Products 18-21 ноември, https://www.hygienix.org/

 

Международни конференции 2023

RISE-26-27 септември 2023, https://www.riseconf.net/?utm_source=bulgaria&utm_medium=bannerad&utm_campaign=rise23&utm_content=web250x250

Международни конференции 2022

       1.FILTECH – 8-10 март 2022, www.filtech.de

 

Международни конференции 2021

       1.FILTECH – 23-25 февруари 2021, www.filtech.de

 

Международни конференции 2020

 1. FiltXPO-26-28 Февруари, 2020, https://www.filtxpo.com/
 2. International Cotton Conference – 25-27 март 2020, https://cotton-conference-bremen.de/
 3. ECPC 2020 – Conference on protective clothing – 18-20 май 2020, https://www.hohenstein.com/en/events/ecpc-2020/
 4. International conference “Contemporary Trends and Innovations in the Textile Industry” – 21-22 май 2020, http://www.sits.org.rs

 

Международни конференции 2019

 1. International Conference on Textile Coating and Laminating -14-15 март 2019, technical-textiles.online/TCL/
 2. IDEA 2019- 25-28 март 2019, idea2019.com
 3. iTechStyle Summit 2019 – 2-4 април 2019, http://events.citeve.pt
 4. AATCC 2019 International Conference – 9-11 април 2019, aatcc.org
 5. Spring International Conference on Textile Science and Engineering (CTSE-S 2019) -22-24 април 2019, scetconf.org/conference/SCET2019/CTSE.htm
 6. Innovations In Textiles For Healthcare – 25 -26 април 2019, centexbel.be
 7. CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE INDUSTRY – 16-17 май 2019,  sits.org.rs
 8. Apparel Textile Sourcing – 19-21 август 2019, appareltextilesourcing.com
 9. AUTEX 2019 – 11 -15 юни, 2019, autex2019.org
 10. Digital Textile Printing US 2019 – 6-7 юни 2019, printfutures.com
 11. Non Woven Tech Asia – 6-8 юни 2019, http://www.nonwoventechasia.com/
 12. D_TEX Textile Design Conference 2019 – 19-21 юни 2019, http://www.textiles-trade-taste.net
 13. Wear Conference 2019 – 19-21 юни 2019, wearconferences.com
 14. PLANET TEXTILES 2019 – 22 юни 2019, planet-textiles.com
 15. ICNF 2019 – ICNF2019 – 4thInternational Conference on Natural Fibers – 1-3 юли 2019, icnf2019.fibrenamics.com
 16. GFT 2019 – 3-6 юли 2019, gftexpo.com/html/conference.html
 17. ICTC 2019 – 18-19 юли 2019, https://waset.org
 18. ETN Conference – 28 – 31 юли 2019, gardenofeden2019.org
 19. STRC 2019 – 15-17 септември 2019, http://thestrc.org/
 20. Lessons Learned -Textile Conservation – Then and Now 12th North American Textile Conservation Conference23 -29 септември, 2019, iiconservation.org
 21. Втората браншова конференция “ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ” – 27 септември 2019, https://tok-bg.org
 22. IFAI Expo 2019 – 1-4 октомври 2019, https://ifaiexpo.com/
 23. International Conference on Textile Engineering – 21-22 октомври 2019, https://scientificfederation.com
 24. Textile Sustainability Conference – 2019 – 15-18 октомври 2019, https://textileexchange.org
 25. 13th Symposium „Novel Technologies and Economic Development“  18 – 19 октомври 2019, за контакт  e-mail: symposium@tf.ni.ac.rs
 26. Aachen, Dresden und Denkendorf International – textile conference – 28-29 ноември 2019, aachen-dresden-denkendorf.de

КОНГРЕСИ 2019

 1. World Footwear Congress 2019 – 4-5 април 2019, http://cec-footwearindustry.eu
 2. IULTCS Congress – 25-28 юни 2019, https://iultcs2019.org
 3. Dornbirn-GFC 2019 – 11-13 септември 2019, dornbirn-gfc.com
 4. Textile coating & coating Laminating Congress 2019 – 26- 27 септември 2019, http://www.textilecoatingcongress2019.be/

= = = = = = = = = = 

Конференции 2018

1. UNION OF ENGINEERS AND TECHNICIANS OF SERBIA
On the occasion of celebrating 150 years of the Union of Engineers and Technicians of Serbia
and 65 years of the Union of Engineers and Textile Technicians of Serbia
and 65 years of continual publishing of the Textile industry magazine

ORGANIZES
international conference
CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE
INDUSTRY
Belgrade, 18th May, 2018

UNDER THE AUSPICES
of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of
Serbia

Additional information about the conference can be obtained in the Union of Engineers and Technicians
of Serbia, Belgrade, Kneza Miloša 7/II:
Telephone: +381 (64) 15 03 053
E-mail: casopistekstilnaindustrija@gmail.com ; saveztekstilacasrbije@gmail.com
Web site: www.sits.org.rs

More information: Konferencija-maj-2018

=  =  =  =

2. AATCC International Conference 2018

AATCC International Conference ще се проведе на 6-8 март 2018 в Южна Каролина, САЩ.  По време на конференцията ще се изнесат доклади за защитно облекло, медицински и биотекстил, софтуер за управление на цветовете, системи и решения; спомагателни вещества, бои и химикали; и оборудване за тестване и услуги за текстилната промишленост.

За информация: https://www.aatcc.org/ic/

 =  =  =  =

 3. Evolution Technical Textile (ETT2018)

8-та международна конференция Evolution Technical Textile (ETT2018)  на тема  “Последни постижения в иновациите и предприемачеството в текстила и облеклото” ще се проведе от 14 до 16 април 2018 г. в Истанбул-Турция.

Целта на тази конференция е да събере водещи текстилни предприемачи от всички сфери, обхващащи сектор текстил и облекло от цял свят, за да обсъдят своите постижения и нови идеи.

Конференцията предоставия уникална възможност за среща с водещи личности с научен, управленски и технологичен опит от цял ​​свят, с които може да обсъдите идеи и предложения във вашата конкретна област. Конференция има за цел да засили и насърчи сътрудничеството, както и да допринесе  значително за текстилната индустрия в бъдеще.

Теми на конференцията:

 • Технически текстил;
 • Медицински текстил;
 • Интелигентен и интерактивен текстил;
 • Нанотехнологии, Нанотекстил и Електроспингиране;
 • Екологичен текстил;
 • Дизайн на облеклото;
 • Предпазно облекло;
 • Композитни материали;
 • Компютърна технология за текстил и облекло и др.

За повече информация: http://ett2018.com

=  =  =  =

4. AUTEX 2018 World Textile Conference

The 18th AUTEX Conference will be organized and held by the Istanbul Technical University–Faculty of Textile Technologies and Design in İstanbul, Turkey, during 20-22 of June 2018.

Topics
1.Advanced Fibres and Materials
2. Innovative Functional Textiles
3. Technical Textiles, Composites and Membranes
4. Protective Textiles
5. Medical Textiles, Tissue Engineering, Implants
6. Smart, Interactive and Multifunctional Textiles
7. Textile Processing
8. Innovative Textile Structures
9. Nanotechnology, Nanotextiles, Electrospinning
10. Biopolymers and Biotechnology
11. Surface Functionalization and Coating
12. Textile and Clothing Machinery
13. Textile Testing, Measuring Technology
14. CAD/CAE-Technology, Mass Customisation
15. Modelling and Simulation
16. Fashion – Design and Garment Industry
17. Comfort Science
18. Conservation of Textiles
19. Ecological and Environmental Textiles, Recycling and Life Cycle Analysis
20. Textile Economy, Textile Supply Chain Management
21. Innovation and Entrepreneurship
22. Modern Textile Education and Training

http://www.autex2018.org/

=  =  =  =

5. ICTTM 2018: 20th International Conference on Textile Technology and Materials

20-та Международна конференция за текстилни технологии и материали  ICTTM 2018 ще се проведе на 19-20 юли 2018 г. в Париж-Франция. На конференцията ще се представят доклади с научни приноси, описващи оригинални и непубликувани резултати от концептуална, конструктивна, емпирична, експериментална или теоретична работа във всички области на текстилната технология и материали.

За повече информация: https://www.waset.org/conference/2018/07/paris/ICTTM

=  =  =  =

 6. AUTEX 2018

18 -та AUTEX 2018 Световна конференция за текстил ще се проведе на 20-22 юни 2018 г.   от Техническия университет в  Истанбул – Факултет по текстилни технологии и дизайн в Истанбул, Турция.

На конференцията AUTEX, участниците представят доклади в областта на текстила, обсъждат  се най-новите изследователски проучвания, нови перспективи и бъдещи насоки.

За повече информация: http://www.autex2018.org

=  =  =  =

7. AachenDresden-Denkendorf International Textile Conference 2018

Международната конференция по текстил Аахен-Дрезден-Денкендорф 2018 под мотото “Превръщане на влакната в стойност” ще се проведе на 29-30 ноември 2018 г. в Аахен-Германия.

На конференцията ще се изнесат доклади за експерти от областта на Текстилната химия, довършителни работи и функционалност, изработка на влакна, текстилна техника, производство и композити, медицина и здравеопазване.

По време конференцията ще се изнесат пленарни лекции и специални симпозиуми за:

 • Лукс и комфорт;
 • Текстил за медицината и здравеопазването;
 • Електрическа функционалност и сензори;
 • Материали с висока производителност;
 • Технология на влакното.

За повече информация: http://www.aachen-dresden-denkendorf.de

=  =  =  =

8. Techtextil North America 2018 ще се проведе от 22-24 май 2018 г. Това е 15-то издание за най-новите иновации за технически и нетъкан текстил, текстилни машини, шивашки изделия и оборудване, интелигентни текстилни изделия и изследвания под формата на лекции и демонстрации.

За повече информация: https://messefrankfurtttnatpa18.expotracker.net/

=  =  =  =

9. Dornbirn Global Fiber Congress – DORNBIRN – GFC ще се проведе  от 12 до 14 септември 2018 г. в Австрия. Конгресът е ПЛАТФОРМА ЗА  ИНОВАЦИИ в глобалната индустрия на влакната.

За повече информация: www.dornbirn-mfc.com

=  =  =  =

10. 49th  IFKT International Congress “Stepping into the future…”/ 49-ти Международен конгрес  по плетене ще се проведе от 2 – до 4 Октомври  2018 в Лодз-Полша.

Целта на Конгреса е да представи световният технически и технологичен напредък на текстилната индустрия, като се акцентира специално върху плетенето. Конгресът е  платформа за обмен и придобиване на нови знания в областта на текстилната индустрия, както и предоставя  възможност за сътрудничество между науката и индустрията.

На конгресът ще присъства международна група от учени и специалисти, които представляват университети, различни звена за научни изследвания и представители на текстилната промишленост.

За повече информация: www.ifkt2018.iw.lodz.pl

=  =  =  =

11. Браншова конференция “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” ще се проведе на 9 ноември 2018 г.  в Международен панаир Пловдив – България. Конференцията  е част от първото издание на международното изложение за текстилна техника и продукти „ТексТейлърЕкспо 2018” под патронажа на Министерство на икономиката.

Акценти на конференцията:

 • Професионално и висше образование;
 • Наука, технологии, дуално обучение;
 • Експортен маркетинг;
 • Технически, нано, смарт  и геотекстил;
 • Нетъкани текстилни материали и функционално облекло;
 • Интелигентен моден и текстилен продукт – Облекло и стоки;
 • Информационни технологии и цифровизация в процесите на текстилно производство;
 • Развитие на устойчивост и ефективност на екотекстил;
 • Дигитален текстилен печат;
 • Контрол и тестване на качеството в текстилния отрасъл;
 • Предене, тъкане и плетене;
 • Управление на маркетинга по верига на доставките;
 • Създаване на работодателска марка и корпоративната социална отговорност;
 • Възможности за излизане на нови пазари, проблеми в бранша и пътища за тяхното решаване;
 • Разширяване на източниците за набиране на работници от чужди страни, както  и за подобряване на имиджа на бранша;
 • Дискусионен панел в подкрепа от страна на правителството и институциите
 • добри практики за набиране на работна ръка;
 • Конкурентоспособността и иновационна  производителност – настоящи стратегии и политики;
 • Презентации на иновативни продукти, ноу-хау, постижения и резултати от производители/фирми за текстилна и модна индустрия.

Конференцията “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” е подходяща за студенти, преподаватели, специалисти, дизайнери, производители,  дистрибутори, мениджъри и хора с интерес към текстила и модата, защото сама по себе си представлява открит диалог за всичко, което се случва в глобално променящият се текстилен и моден свят.

За повече информация: тук

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©