Браншова конференция “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” – 2018

“Текстилната индустрия е била и винаги

 ще бъде сериозна сила на икономиката”.

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да  Ви поканим на първата браншова конференция “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия”, която ще се проведе 9 ноември 2018 г. в Международен панаир Пловдив – България.

Конференцията “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” е част от първото издание на международното изложение за текстилна техника и продукти „ТексТейлърЕкспо 2018” под патронажа на Министерство на икономиката.

Организатори на конференцията: Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии,“Международен панаир Пловдив” АД и “СПЕКС” ООД, 

Акценти на конференцията:

 • Професионално и висше образование;
 • Наука, технологии, дуално обучение;
 • Експортен маркетинг;
 • Технически, нано, смарт  и геотекстил;
 • Нетъкани текстилни материали и функционално облекло;
 • Интелигентен моден и текстилен продукт – Облекло и стоки;
 • Информационни технологии и цифровизация в процесите на текстилно производство;
 • Развитие на устойчивост и ефективност на екотекстил;
 • Дигитален текстилен печат;
 • Контрол и тестване на качеството в текстилния отрасъл;
 • Предене, тъкане и плетене;
 • Управление на маркетинга по верига на доставките;
 • Създаване на работодателска марка и корпоративната социална отговорност;
 • Възможности за излизане на нови пазари, проблеми в бранша и пътища за тяхното решаване;
 • Разширяване на източниците за набиране на работници от чужди страни, както  и за подобряване на имиджа на бранша;
 • Дискусионен панел в подкрепа от страна на правителството и институциите;
 • добри практики за набиране на работна ръка;
 • Конкурентоспособността и иновационната  производителност – настоящи стратегии и политики;
 • Презентации на иновативни продукти, ноу-хау, постижения и резултати от производители/фирми за текстилна и модна индустрия.

Конференцията “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” е подходяща за студенти, преподаватели, специалисти, дизайнери, производители,  дистрибутори, мениджъри и хора с интерес към текстила и модата, защото сама по себе си представлява открит диалог за всичко, което се случва в глобално променящият се текстилен и моден свят.

Конференцията ще се проведе на български и английски език – със симултанен превод!

Участието на конференцията е безплатно!

Очакваме лично да приветстваме всеки от вас на конференцията  “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия”.

Важни дати:

Краен срок за изпращане на заглавие с резюме на доклада – 30.09.2018 г.

Краен срок за изпращане на пълният текст на доклада – 30.10.2018 г.

Резюметата и Докладите се изпращат като прикачени във формат .doc, docx файл  на следният e-mail : conference@tok-bg.org

Изисквания към докладитемакетен файл.

Всички изнесени и изпратени доклади, презентации на конференцията “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” ще се публикуват в онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии с ISSN 2535-0447- http://www.tok-bg.org.

 Ако имате някакви затруднения или проблеми пишете на:

 conference@tok-bg.org или GSM 0878148457

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©