Доклади за конференция

Одобрени и приети доклади за конференция “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” 2018

Подадени:

  • Теми и резюмета – 58 броя;
  • Пълни доклади – 42 броя;
  • Одобрени доклади след рецензия – 38 броя.

1. ПРОЕКТ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ: “ПЛАТФОРМИ НА ИНЖЕНЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ШЕВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ” – Украйна, Хмелницки Национален Университет, А. Славинская, О. Захаркевич, Й. Кошевко, О. Сиротенко – публикуван в бр.2/2019, 17 стр.;
2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА НА ДИЗАЙН НА УНИФОРМИ ЗА СТЮАРДЕСА – Украйна, О. Захаревич, И. Пайенок, О. Хасанова, Ю. Вовк – публикуван в бр.11/2018, стр.290;
3. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РЯЗАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ – Украйна, Прибеха Д., Смутко С., Мица В – публикуван в бр.3/2019, стр.5
4. ОЦЕНЯВАНЕ НА КОМФОРТНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕТСКО ОБЛЕКЛО – Украйна – публикуван в бр.7/2019, 13 стр.;
5. УСТРОЙСТВЕНО РАЗВИТИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗЧИСЛИ ОТ ТОПЛИННИТЕ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ НА ОБЛЕКЛОТО – Украйна;
6. ПРАКТИЧЕСКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ МОДУЛ “VISHIVANKA” ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЯКОИ ЧАСТИ НА ОРНАМЕНТИ НА БРОДЕРИЯТА С ДВОЙНО КРЪСТОВИДНИ ЕЛЕМЕНТИ – Украйна публикуван в 10/2018, стр.273;
7. ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА КАЧЕСТВОТО НА КОМБИНИРАНИ РОТОРНИ ПРЕЖДИ – Сърбия – публикуван в бр.9/2018, стр.251
8. ПРАКТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В НИГЕРИЙСКАТА ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ – Нигерия;
9. КОПРИНА И ТЕХНИКИ ЗА ПЕЧАТ ВЪРХУ КОПРИНА – Гърция- Silkhouse Tsiakiris – публикуван в бр. 6/2019, стр.15;

10. НАСОКИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТЕКСТИЛНИЯ ДИЗАЙН В СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН“ ПРИ НХА – България – публикуван в бр.9/2018, стр.242
11. ПРИЛАГАНЕ НА ФРАКТОВИ ГРАФИКИ КАТО ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ В ДИЗАЙНА  НА ОБЛЕКЛОТО – Украйна, Кулешова С. Г., Дмитришин Т. В., Гловацкая О. Е., Хмелницки Национален Университет, публикуван в бр.2/2019, 13 стр.;
12. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КОЛЕКЦИИ ОТ ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОРТФОЛИА С ДЕСЕНИ И МОСТРИ В МАТЕРИАЛ – България;
13. ЗАЩО Е ВАЖНО БИЗНЕСЪТ НИ ДА БЪДЕ ОНЛАЙН, “ЕФЕКТИВНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНА ИНДУСТРИЯ” – България;
14. ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ – България, Евелина Христова, публикуван в бр.12/2018, стр.308;
15. ОТВЪД БУНТАРСТВОТО: ТЕНДЕНЦИЯТА „MOTOR JACKET” – България;
16.СОЦИАЛНА СИМВОЛИКА НА БИЖУТАТА – Елена  Тодорова, НБУ, публикуван в бр.8/2019, стр.21;
17. ОСНОВНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИЗИИ ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ – България;
18. ДИЗАЙН НА АРТ ОБЕКТИ ОТ ТЕКСТИЛНИ ВЪЖЕТА – България – публикуван в бр.9/2019, 11 стр.; 
19. НОВА ЕРА В МОДНИЯТ МАРКЕТИНГ – АДАПТИРАНЕ НА НОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ – България;
20. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ИНОВАЦИИ В РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ТЕКСТИЛ – България – Мария Юрукова – публикуван в 10/2018, стр.269;
21. СПЕЦИАЛИЗИРАНО КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ, 3D МОДЕЛИРАНЕ И СИСТЕМИ С ОТВОРЕН КОД ПРИЛОЖИМИ В МОДНАТА И ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ – България, Тихомир Доврамаджиев, Кремена Цанкова, Гинка Жечева – публикуван в  4/2019 стр.15;
22. СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ИНДУСТРИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО В БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН – Наташа Сивевска, Йордан Беловодски, публикуван в бр.11/2018, стр.287;
23. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИЯТА В МОДАТА И ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ. ПРИМЕРИ И ТЕНДЕНЦИИ – България;
24. СЕМИОТИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ МОДНАТА ИНДУСТРИЯ – България, Иво  Иванов  Велинов, публикуван в бр.3/2019, стр.11;
25. МОДА, ТЕКСТИЛ И ТЕХНОЛОГИИ – България, Динка Якимова-Касабова, публикуван в бр.2/2019, 3 стр.;
26. СПЕЦИАЛИЗИРАНО РИСУВАНЕ ЗА МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ – България, Александър Гергинов, публикуван в  10/2018 стр.264 
27. ИЗПЛЕТИ ТОПЛИНА – ПРОЕКТЪТ, КОЙТО ПРЕОБРЪЩА ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ БИЗНЕСА И НПО – Фондация “Изплети топлина” – България;
28. АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА – България;
29. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕДМЕТ (ЗИПП) – АКАДЕМИЧНО ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО – България – Боруш Сагунов, Тихомира Влахова, Марияна Въткова – публикуван в бр. 6/2019, стр.3;
30. АНАЛИЗ НА ЦВЕТА НА ОРХИДЕИ – България – Златин Златев, Татяна Павлова – публикуван в бр.6/2019, стр.5;
31. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВОСТТА НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ – Капка Манасиева, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – България, публикуван в  4/2019 стр.9
32. КАК ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРОМЕНЯТ БЪДЕЩЕТО НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ – България;
33. ТЕКСТИЛЪТ И ОНЛАЙН МЕДИЯТА – България – Германия.

34.ТЕНДЕНЦИИ В МОДАТА, ПОКАЗАНИ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО ВИСША МОДА ПАРИЖ, ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 г. – България

35. ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ ОТ КЛЪСТЕР – FACTS – Сърбия;

36. АЛГОРИТМИ ЗА ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИИ НА ХАРМОНИЯТА НА ТИПОЛОГИЧНИТЕ ДИАПАЗОНИ НА РЕЖЕЩИТЕ ЛИНИИ В ОБЛЕКЛОТО – Украйна, Славинска A. Л., Сирoтенко Syrotenko O. П., Кулешова С. Г., Захаркевич О. В.- публикуван в 1/2019, стр.11;;

37. ОТРАЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ ДЕТСКОТО ОБЛЕКЛО – НБУ-България, Росица Рангелова, публикуван в бр.12/2018, стр.320;

38. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕРГОНОМИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАТ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – България

За въпроси и забележки, моля пишете на емейл: redaktor@tok-bg.org или conference@tok-bg.org
За контакт по тел.:0878148457

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©