Заглавия и резюмета на докладите

1. НАСОКИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТЕКСТИЛНИЯ ДИЗАЙН В СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН” ПРИ НХА

преп. д-р Цвета Явашева-Иванова, Национална художествена академия, София

РЕЗЮМЕ
Специалност Текстил е създадена през 1959 г. от проф. Марин Върбанов. От 1896 г. в основаното тогава Държавно Рисувателно Училище се изучава дисциплината Везба, по-късно Везба и дантели. Върху основите на тези традиции се създава една напълно променена специалност, в която посоките на развитие са в областта на съвременното текстилно изкуство и текстилния дизайн. Постиженията в областта на текстилното изкуство са част от българския монументален текстил създаден през 70-те и 80-те години на XX век. Специалност Текстил – изкуство и дизайн до днес се откроява със своята приемственост и иновативност. Политиката на международно сътрудничество с други академии, участието в международни изложби и конкурси, както и активната творческа дейност на преподавателите и студентите, осигурява съвременния вид на специалността. С богатата си материална база специалността предоставя на студентите възможност за разгръщане на творческия им потенциал.
Образователния процес по текстил се развива в две основни направления: Текстилно изкуство и Текстилен дизайн за интериор и облекло. Той включва изследване, проектиране и реализация в материал на произведения на съвременното текстилно изкуство и проекти в областта на промишления текстилен дизайн. През последните три години курса по текстилен дизайн придоби нова визия. Освен изследователската дейност образователния курс включва и познания в областта на текстилните технологии за създаване на ръчно рисувани и компютърно проектирани разработки на десени, съобразени с изискванията на международния пазар. В този доклад се представят работите на студентите от втори курс през три последователни години на компютърно обучение в областта на текстилния дизайн. В настоящата конференция участие ще вземат четирима дипломирани бакалаври през 2017/2018 година и един бъдещ магистър в областта на текстилния дизайн.
Александра Ласкова е първият дипломиран бакалавър през 2018 г. и се представя с колекция в три направления: Abstract geometry, Vintage flowers и Scratched surface. Вторият дипломиран бакалавър е Василена Манолакева и се представя с колекцията си: Untypical – Статика. Динамика. Контраст. от 2017/2018 г. вдъхновена от творчеството на П. Мондриан, природните форми и иновациите на дизайнерската група Мемфис от 80-те години на XX век . Елисавета Ангелова е третия дипломиран бакалавър със своята колекция, озаглавена Цветна феерия, която представя десени с интериорно приложение, създадена в 2015 г. Стиляна Джонгова е четвъртият дипломиран бакалавър, с колекция: Мitologia, от 2018 г., която изобразява нейната интерпретация на древноримската митологията. Маргарита Бърганска е предстоящ магистър за 2018/2019г. С колекциите си в областта на детското облекло и спални комплекти за интериор. Първата колекция я представя с дизайн на детско облекло, от 2017 г., която представлява работата й като дипломиран бакалавър. Колекцията Флора за интериорен текстил от 2018 г. e вдъхновена от красотата, нежността и вълшебството на природата. Тя е част от разработките на студентката за предстояща дипломна работа като магистър през 2018/2019 година.

=======

2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИЯТА В МОДАТА И ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ. ПРИМЕРИ И ТЕНДЕНЦИИ

доц. д-р Калина Христова – Нов български университет

РЕЗЮМЕ
Настоящата статия разглежда приложението на илюстрацията в модата и текстилната индустрия, като анализира хронологично примери от България и чужбина. Изкуството на илюстрацията е във възход и тя заема все по-голяма част от визуалната среда. Модната илюстрация има своята история и огромна значимост в модата, но намесата на илюстрацията като отделен жанр на изобразителното изкуство в модата има значение за все по-разрастващата се тенденция за колаборация в творческите среди и индустрии. Границите на отделните жанрове и стилове в изкуството се размиват в полза на изграждането на нова идентичност на модния продукт.

Ключови думи: илюстрация, моден дизайн, десениране, текстилна индустрия

=======

3. ЗАЩО Е ВАЖНО БИЗНЕСЪТ НИ ДА БЪДЕ ОНЛАЙН, “ЕФЕКТИВНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ В ТЕКСТИЛНАТА И МОДНА ИНДУСТРИЯ”

Даниел Христов – обучен треньор по програмата Google Дигитален гараж-България

РЕЗЮМЕ
Дигитален гараж е програма, която помага на хората да подобрят дигиталните си умения безплатно. Програмата предлага онлайн и офлайн обучения, създадени от Google, които допринасят за разрастването на бизнеса онлайн, следвайки собствено темпо и чрез гъвкави и персонализирани уроци. Трейнърите се фокусират върху възможностите, които дигиталният свят предоставя и ще обучават представители и собственици на малки и средно големи фирми, както и всички желаещи да обогатят дигиталните си умения в използването на онлайн инструменти за растеж. Кампанията в България стартира през месец май 2018 г. и ще продължи до края на 2018 г.

=======

4. ОТВЪД БУНТАРСТВОТО: ТЕНДЕНЦИЯТА „MOTOR JACKET”

гл. ас. д-р Кристина Савова – Нов Български университет

РЕЗЮМЕ
Статията проследява развитието на черното кожено яке от функционална връхна дреха през утвърждаването му като „дръзко“, демонстриращо самоувереност до кулминацията му днес като емблематично облекло и водеща модна тенденция. Тя разглежда коженото яке като част от висшата мода и включва примери от водещи дизайнери, включително Жан Пол Готие, Рик Оуенс и Ив Сен Лоран. Късото кожено яке се появява в началото на ХХ век като защитно облекло за предпазване на мотоциклетистите. С течение на годините, мистиката на това яке привлича не само тях, но също така и филмовите звезди, младите хора, и разбира се, модните дизайнери. Преминава дори във висшата мода и се задържа сред водещите модни тенденции в продължение на десетилетия.

=======

5. МОДУЛНИ БИЖУТА

доц. д-р Елена Тодорова – Нов Български университет

РЕЗЮМЕ
Тази статия разглежда един много специфичен раздел накити. Бижута, които са създадени на принципа на модулна система. Това е нова насока за развитие на съвременната бижутерия, зародила се да отговори на все по-големия интерес към възможност за индивидуализиране на накитите. В подкрепа на тезата са разгледани творбите на няколко млади автори.

=======

6. ОСНОВНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИЗИИ ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

ас. Стоян Бунджулов – Нов Български университет

РЕЗЮМЕ
Статията разглежда изграждането и колонизирането на графична визия за печат върху текстил. Използва се софтуер на компанията Adobe, с който се подготвя файла за печат. Акцентирано е върху разликите при печат на черен цвят, като сепариран и композитен файл. Обърнато е внимание и е предложено решение на проблематиката при използване на подложки за по-добра покривност на цвета и правилно цветопредаване. Извадени са заключения за качеството и характера на тъканите за печат.

=======

7. ДИЗАЙН НА АРТ ОБЕКТИ ОТ ТЕКСТИЛНИ ВЪЖЕТА

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова – Нов български университет

РЕЗЮМЕ
В съвременното изкуство и дизайн се развива едно направление в арт инсталациите, което впечатлява с атрактивно приложение на текстилни нишки и въжета. Редица съвременни автори откриват в тези материали изразно средство за себеизразяване и реализиране на дизайнерски и артистични идеи. Текстилните инсталации намират своето проявление не само като декорация и силно въздействащи произведения на изкуството. Пример за това са разнообразните функционални приложения в сценичния дизайн, проектирането на мебели и аксесоари, изграждането на игрова среда за деца.

=======

8. ОТРАЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ ДЕТСКОТО ОБЛЕКЛО

Д-р Росица Рангеловa – Нов Български университет

РЕЗЮМЕ
В нашето съвремие многообразната социална среда става един от най-важните фактори по оформящи избора на облекло при децата. В нея съвременните деца формират своя вкус, начин на живот и стил на обличане. Колкото по-малки са децата, толкова са по-зависими от избора на родителите си, които от своя страна подбират облекло за децата си в зависимост от средата и начина си на живот. От много малки децата се влияят от анимационните и компютърни герои, които ги заливат от всички страни, копирайки тяхната визия. Градската култура, наложена като lifestyle от модни списания, промотирана чрез филми, създаването на „фешън-икони“ включително и от филмите по детските канали, също оказват влияние върху детския гардероб. Освен това за децата от най-ранна възраст става все по-важно да бъдат облечени така, че да бъдат приети от връстниците си. И от тази перспектива, културата по отношение на стиловете в съвременната мода е от ключово значение за умението на съвременния човек да общува и да бъде приет сред хора и групи с разнообразен начин на живот.

=======

9. СПЕЦИАЛИЗИРАНО РИСУВАНЕ ЗА МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ

Д-р Александър Гергинов

РЕЗЮМЕ
Преди да говорим за специализирано рисуване за модни дизайнери и да маркираме проблемите, с които се занимава този тип рисуване в програмата по моден дизайн или модна илюстрация е редно да разгледаме различни типове методики използвани в класическото рисуване. Тези методики са и основа за развитие на разнообразни програми подкрепящи образователната програма на специалности свързани с дизайн, сценография, мода и т.н. Специализираното рисуване за модни дизайнери от друга страна има своите проблеми и за да бъдат решени те е необходимо да се изгради систематизирана програма обвързваща спецалността и необходимите крайни резултати и целии налагани от естеството на професията и пазара.

=======

10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕДМЕТ (ЗИПП)– АКАДЕМИЧНО ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО

инж. Боруш Сагунов, инж.Тихомира Влахова, инж. Марияна Въткова – ПГЕХТ “Асен Златаров” Плевен

РЕЗЮМЕ
ЗИПП (задължително избираемият професионален предмет) и СИП (свободно избираемият предмет) са част от процеса на затвърждаване и надграждане на ЗПП (задължителна професионална подготовка). Като начин за провеждане на учебния процес в професионалните гимназии, използването на ЗИПП и СИП има за задача да даде на обучаващите се широки академични познания за компютърната техника и технологии. Но за съжаление, така структурирана, както е в момента, тя не дава възможност за подготовка на учениците за използването на компютърната техника и технологии в различните сфери на икономиката и търговията, рекламата и бизнес-администрацията . В настоящата статия се прави опит за въвеждане на добри европейски практики, за преодоляване на този тип проблеми.

=======

11. ЦВЕТОВИ АНАЛИЗ НА ОРХИДЕИ (ORCHIDACEAE)

Златин Златев – Тракийски университет, Факултет Техника и Технологии

РЕЗЮМЕ
Това изследване представлява значението, осъществимостта и полезността на цвета на орхидеите като източник на вдъхновение за дизайн на облекло и текстил. За обективно представяне на тези цветове се използва обработката на снимки на орхидеи в средата на GNU Octave. Първо, картината е разделена на три основни цветови канала R, G и B и се взема предвид минималната, максималната и средната стойност на цветните компоненти. Въз основа на получените цветове могат да се правят проекти на облекла и текстил. Тези проекти ще бъдат основа за извършване на проучване на потребителското мнение относно използването на тези цветове в дизайна на облеклата.

Ключови думи: Орхидея, Цветови модел, Цветови признаци, Онлайн инструменти за извличане на цветове

*Всички получени и изнесени доклади и презентации на проведената първа браншова конференция ”Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” на 9 ноември 2018 г. Конгресен център-зала България на Международен панаир Пловдив ще бъдат публикувани в онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии – www.tok-bg.org. Резюмета на докладите на английски език може да прочетете тук

За въпроси или друга информация, може да пишете на е-мейл: redaktor@tok-bg.org

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©