Конференции 2017

1.Конференция “Техническо и индустриално наследство в българските музеи”
Име: Юбилейна конференция на тема “Техническо и индустриално наследство в българските музеи”
Начална дата: 01.06.2017 г.
Крайна дата: 02.06.2017 г.
Място на провеждане: Национален политехнически музей, гр.София, ул. Опълченска 66
Резюме: Във връзка с 60-тата годишнина от създаването на Националния политехнически музей /НПТМ/ имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в юбилейната ни конференция на тема “Техническо и индустриално наследство в българските музеи”.
Темата е подбрана с идея да съберем допълнителна информация и да обогатим проучванията за техническо и индустриално наследство в България.
Възможните теми за участие с доклади са в три направления:
• съхраненото движимо и недвижимо техническо и/или индустриално наследство във вашия музей/регион
• личностите – индустриалци, фабриканти, инженери, изобретатели, за които има информация във вашия музей/регион
• интересни истории за изчезнало/съществуващо техническо индустриално наследство, за което имате информация.
Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в книжно издание. Изданието ще бъде отпечатано и раздадено по време на конференцията.
 Краен срок за изпращане на заявки за участие-краят на месец февруари 2017 г.
 Краен срок за изпращане на пълният текст на доклада на електронен и хартиен носител най-късно до 10.04.2017 г.
Допълнителна информация ще намерите на уеб страницата на музея:

http://www.polytechnicmuseum.org/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=2

2. Шеста международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи – ТЕХСИС 2017”
Име: Шеста международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи – ТЕХСИС 2017”
Начална дата: 18-05-2017
Крайна дата: 20-05-2017
Място на провеждане: Технически Университет – София, филиал Пловдив, IV корпус
Резюме: В рамките на „Дни на науката” на Технически университет – София, филиал Пловдив ще бъде домакин на шестото издание на Международната научна конференция „ТЕХСИС 2017”

Тематиката на конференцията покрива четири основни направления:
– Машиностроене и транспорт;
– Електротехника, електроника и автоматика;
– Информатика, комуникационна и компютърна техника и технологии;
– Природни и икономически науки.

Регистрацията за участие и изпращането на докладите може да се извърши на сайта на конференцията http://techsys.tu-plovdiv.bg/

Докладите от конференцията ще бъдат издадени на CD носител, а написаните на английски език и отговарящи на изискванията на “Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences and Applications”, ще бъдат отпечатани в него.
Уеб страницаhttp://techsys.tu-plovdiv.bg

3. 12th Symposium “Novel Technologies and Economic Development” with international participation
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Faculty of Technology in Leskovac on 20 and 21 October 2017 will organize the 12th Symposium “Novel Technologies and Economic Development” with international participation. The Scientific Committee of the Symposium will accept for disclosure and papers publication in the following areas:
• Chemical Engineering
• Environmental Engineering
• Biochemical Engineering
• Pharmaceutical and Cosmetic Engineering
• Food Engineering
• Organic Chemical Technology
• Polymer Engineering
• Textile Engineering
• Information in Modern Technologies
• Technological Management
• Technologies and Sustainable Development
• Socio-economic Implications of Innovations and New Technologies

Symposium will be carried out in sections. Number of sections will be determined by Scientific Committee of the Symposium depending on the number and area of papers accepted for publication. Paper presentation will be oral and poster. The Scientific Committee will determine the manner of papers presentation.
Six Plenary and one Section lectures will be presented at the Symposium.
Only original scientific papers will be accepted for presentation at the Symposium. All Papers will be subjected to peer review. The official language of the symposium will be English. Accepted papers will be published in the Book of Abstracts and Proceedings (CD version).
Selected papers will be published in the journal Advances Technologies.

More information here

4. Международна научна конференция “Техника, технологии, образование” ICTTE 2017, Ямбол, България, 19-20 октомври 2017

 Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет най-учтиво Ви каним да участвате в Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, която ще се проведе на 19 и 20 октомври, 2017 г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Конференцията се провежда със съдействието на Съюза на учените – клон Ямбол.

Официални езици: английски и български

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева

Декан на Факултет “Техника и технологии” – Ямбол, България

Председател на Съюза на учените в България, клон Ямбол

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Повече информация за конференцията ===>

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©