Конференции 2018

  1. Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2018

 

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет най-учтиво Ви каним да участвате в Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2018, която ще се проведе на 18 и 19 октомври, 2018 г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Конференцията се провежда със съдействието на Съюза на учените – клон Ямбол. 

Официални езици: английски и български

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева-

Декан на Факултет “Техника и технологии” – Ямбол, България

Председател на Съюза на учените в България, клон Ямбол

За информация: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©