Архив

Издадени през 2017 година

Брой 1 / 2017 Брой 2 / 2017 Брой 3 / 2017 Брой 4 / 2017

Издадени през 2018 година

Брой 1 / 2018 Брой 5 / 2018 Брой 9 / 2018
Брой 2 / 2018 Брой 6 / 2018 Брой 10 / 2018
Брой 3 / 2018 Брой 7 / 2018 Брой 11 / 2018
Брой 4 / 2018 Брой 8 / 2018 Брой 12 / 2018

Издадени през 2019 година

Брой 1 / 2019 Брой 5 / 2019 Брой 9 / 2019
Брой 2 / 2019 Брой 6 / 2019 Брой 10 / 2019
Брой 3 / 2019 Брой 7 / 2019 Брой 11 / 2019
Брой 4 / 2019 Брой 8 / 2019 Брой 12 / 2019

Издадени през 2020 година

Брой 1 / 2020 Брой 5 / 2020 Брой 9 / 2020
Брой 2 / 2020 Брой 6 / 2020 Брой 10 / 2020
Брой 3 / 2020 Брой 7 / 2020 Брой 11 / 2020
Брой 4 / 2020 Брой 8 / 2020 Брой 12 / 2020

Издадени през 2021 година

Брой 1 / 2021 Брой 5 / 2021 Брой 9 / 2021
Брой 2 / 2021 Брой 6 / 2021 Брой 10 / 2021
Брой 3 / 2021 Брой 7 / 2021 Брой 11 / 2021
Брой 4 / 2021 Брой 8 / 2021 Брой 12 / 2021

Издадени през 2022 година

Брой 1 / 2022 Брой 5 – 6 / 2022 Брой 11 / 2022
Брой 2 / 2022 Брой 7 – 8 / 2022 Брой 12 / 2022
Брой 3 / 2022 Брой 9 / 2022  
Брой 4 / 2022 Брой 10 / 2022  

Издадени през 2023 година

Брой 1 / 2023    
Брой 2 / 2023    
Брой 3 / 2023    
     

© Публикуваните статии или част от тях, информационни или рекламни материали, които са публикувани в електронното онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии не могат да бъдат помествани или публикувани без писменото разрешение на редакторският екип. За целта е необходимо да изпратите запитване на емейл: redaktor@tok-bg.org