Архив

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Издадени през 2017 година

Брой 1 / 2017Брой 2 / 2017Брой 3 / 2017Брой 4 / 2017

Издадени през 2018 година

Брой 1 / 2018Брой 5 / 2018Брой 9 / 2018
Брой 2 / 2018Брой 6 / 2018Брой 10 / 2018
Брой 3 / 2018Брой 7 / 2018Брой 11 / 2018
Брой 4 / 2018Брой 8 / 2018Брой 12 / 2018

Издадени през 2019 година

Брой 1 / 2019Брой 5 / 2019Брой 9 / 2019
Брой 2 / 2019Брой 6 / 2019Брой 10 / 2019
Брой 3 / 2019Брой 7 / 2019Брой 11 / 2019
Брой 4 / 2019Брой 8 / 2019Брой 12 / 2019

Издадени през 2020 година

Брой 1 / 2020Брой 5 / 2020Брой 9 / 2020
Брой 2 / 2020Брой 6 / 2020Брой 10 / 2020
Брой 3 / 2020Брой 7 / 2020Брой 11 / 2020
Брой 4 / 2020Брой 8 / 2020Брой 12 / 2020

© Публикуваните статии или част от тях, информационни или рекламни материали, които са публикувани в електронното онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии не могат да бъдат помествани или публикувани без писменото разрешение на редакторският екип. За целта е необходимо да изпратите запитване на емейл: redaktor@tok-bg.org