Архив

Издадени през 2017 година

Брой 1 / 2017

Брой 2 / 2017

Брой 3 / 2017

Брой 4 / 2017

Издадени през 2018 година

Брой 1 / 2018

Брой 2 / 2018

Брой 3 / 2018

Брой 4 / 2018

© Публикуваните статии или част от тях, информационни или рекламни материали, които са публикувани в електронното онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии не могат да бъдат помествани или публикувани без писменото разрешение на редакторският екип. За целта е необходимо да изпратите запитване на емейл: redaktor@tok-bg.org