Броеве 2017

Брой 1 / 2017; Брой 2 / 2017; Брой 3 / 2017; Брой 4 / 2017.

© Публикуваните статии или част от тях, информационни или рекламни материали, които са публикувани в електронното онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии не могат да бъдат помествани или публикувани без писменото разрешение на редакторският екип. За целта е необходимо да изпратите запитване на емейл: redaktor@tok-bg.org