Броеве 2018

Брой 1 / 2018 Брой 5 / 2018 Брой 9 / 2018
Брой 2 / 2018 Брой 6 / 2018 Брой 10 / 2018
Брой 3 / 2018 Брой 7 / 2018 Брой 11 / 2018
Брой 4 / 2018 Брой 8 / 2018 Брой 12 / 2018

© Публикуваните статии или част от тях, информационни или рекламни материали, които са публикувани в електронното онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии не могат да бъдат помествани или публикувани без писменото разрешение на редакторският екип. За целта е необходимо да изпратите запитване на емейл: redaktor@tok-bg.org

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©