Броеве 2019

Брой 1/ 2019

Брой 2/ 2019

Брой 3/ 2019

Брой 4/ 2019

Брой 5/ 2019

Брой 6/2019

Брой 7/2019

Брой 8/2019

© Публикуваните статии или част от тях, информационни или рекламни материали, които са публикувани в електронното онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии не могат да бъдат помествани или публикувани без писменото разрешение на редакторският екип. За целта е необходимо да изпратите запитване на емейл: redaktor@tok-bg.org