Броеве 2021

Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology

Брой 1 / 2021 Брой 5 / 2021 Брой 9 / 2021
Брой 2 / 2021 Брой 6 / 2021 Брой 10 / 2021
Брой 3 / 2021 Брой 7 / 2021 Брой 11 / 2021
Брой 4 / 2021 Брой 8 / 2021 Брой 12 / 2021

Поради продължаващата пандемия на Ковид-19 и настоящите ограничения в България и чужбина е възможно рекламните страници за ИЗЛОЖЕНИЯ И ДРУГИ СЪБИТИЯ, които са публикувани в дигиталното списание да са с променена дата или отменени!!!