Броеве 2022

 

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

 

Брой 1 / 2022 Брой 5 / 2022 Брой 9 / 2022
Брой 2 / 2022 Брой 6 / 2022 Брой 10 / 2022
Брой 3 / 2022 Брой 7 / 2022 Брой 11 / 2022
Брой 4 / 2022 Брой 8 / 2022 Брой 12 / 2022

Поради продължаващата пандемия на Ковид-19 и настоящите ограничения в България и чужбина е възможно рекламните страници за ИЗЛОЖЕНИЯ И ДРУГИ СЪБИТИЯ, които са публикувани в дигиталното списание да са с променена дата или отменени!!!