Реклама

Фирми, които избраха да рекламират при нас:
“Искра” ООД – Първомай, “АГЛИКА” ООД, “АМАНН България” ЕООД, “ПЛАМЕНА СТИЛ” ЕООД, ФНСОЛП при КНСБ, Бизнес център – България ЕООД

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии