Реклама

Фирми, които избраха да рекламират при нас:
„Искра“ ООД – Първомай, „АГЛИКА“ ООД, „АМАНН България“ ЕООД, „ПЛАМЕНА СТИЛ“ ЕООД, ФНСОЛП при КНСБ, Бизнес център – България ЕООД

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии