Реклама

Фирми, които избраха да рекламират при нас:

ГАБИК ЕООД – www.gabic.com
АТЕЛИЕ “Nevy & DiL”– www.scarves-shalove.com
АГЛИКА ООД – http://aglika.bg/

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии