Аксиния  Бутева

Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН  представя книгата „ЖЕНАТА, ВЕЗМОТО, ГРАДЪТ” от Аксиния  Бутева на 29 март 2018 г. в гр.София, зала №19, ул. Московска №6а от 18.00 ч.

Книгата „ЖЕНАТА, ВЕЗМОТО, ГРАДЪТ”. От традиционна културна технология към съвременни културни практики” запознава читателя със създаването на колективи от жени, които се грижат за съхранението и творческото претворяване на българската шевица в пространството на града. В текста е проследен процесът на преминаване на везбата от периода на традиционната към модерна култура и е изведена функцията на шевица като символ на национална идентичност и престижно занимание на жените в града през първата половина на ХХ в. С представянето на  житейския и професионален път на три жени от Пловдив – Стела Здравкова, Павлина Пенелова и Стойна Кръстанова е илюстрирано професионализирането на везбата и превръщането й в художествена дейност. Конкретните обекти на изследване и анализ са два самодейни женски колектива, създадени през периода на социализма в Пловдив: Представителен колектив за българска шевица и плетиво „Българка” и Представителен колектив за национална шевица и орнаментика „Росица Чуканова”. Акцент е поставен и върху идентификацията на каналите за комуникация на колективите с властта, с творческите съюзи и занаятчийските структури като Съюз на българските художници (СБХ), Задруга на майсторите на народни художествени занаяти (ЗМНХЗ) и др.

Книгата е първи опит за антропология на самодейните женски колективи в българска градска среда. Целта на автора е да разкрие ролята на културната политика, водена от държавата, по времето на социализма и пост-социализма за съхраняването на културното наследство и приложението му в съвременността, като в този контекст се разглеждат отношенията: държава – специализирани художествени и занаятчийски сдружения – колективи – публики. Изследването разкрива механизмите за издигане на културните практики в изкуството, процес при който основно място заемат „скритите елити”в града.

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©