Кристина Савова

Съвременни модни стилове. Формиране, развитие, тенденции

  Монографичен труд
„Съвременни модни стилове. Формиране. Развитие. Тенденции“

Автор: Кристина Савова

София, ISBN 978-954-9431-28-5

Научен редактор-доц. д-р Ралица Стефанова, рецензенти-проф. д-р Емилия Панайотова (НБУ), проф. д-р Бисера Вълева (СУ)

Брой страници: 160

Издателство “Графимакс2”

Печатница “Алианс Принт”

Трудът „Съвременни модни стилове. Формиране, развитие, тенденции” е посветен на съвремените модни стилове, тяхното формиране, развитие и тенденции. Текстът е разделен на няколко части: въведение, три части: „Стил и мода”, „Стил и модни тенденции” и „Стил и Цайтгайст”,  премерени изложения за отбрани стилове, заключение и библиография. Приложените 56 илюстрации дават визуална представа за ключови моменти от развитието на стиловете.

В частта „Въведение” (с. 7–10) са представени основните насоки при изучаването на съвременните модни стилове, предлага тяхна обща характеристика, изложена е  историята на тяхното проучване, маркирани са техните характерни особености и е изложен начина на проучване.

Следващата част „Стил и мода” (с. 11–20), е посветена на сложната природа на модата като изменчив феномен, който не позволява към нея да се подходи със стандартните научни инструментариуми и методики. Разгледани са подробно проблемите около стила – важен инструмент, с помощта на който е възможно да се „разчита” не само историята на изкуството, но и изкуството на облеклото.

Централно място в книгата заема частта „Стил и модни тенденции”.  Тук в синхрон със съвременните достижения на изследванията за модата, е отхвърлен възгледа за модните промени като елементарен процес, не само защото досягат комплексното взаимодействие между социо-културните фактори, като опасенията за устойчивост и намаляващи икономически условия, но също и поради засягането им от характеристиките на продукта и потребителите, от тяхната склонност към бързо приемане на новите тенденции. Приложените илюстрации улесняват ориентирането в изложената проблематика.

Трета част от труда, „Стил и Цайтгайст” (с. 31–38) е засегнат проблемът, свързан с променящите се времена, нрави, визии и световни възгледи. „Духът на времето” „неизбежно оставя отпечатък върху промените на стиловете в модата, архитектурата, музиката и другите изкуства, за да изрази по този начин новото настроение на епохата” и в модата той изразява себе си чрез видим облик. Изказано е логично и аргументирано мнение за това, че в наши дни модата се показва като достъпно и гъвкаво средство за изразяване на модерността.

Следващата част на книгата е посветена на премерени изложения за отбрани стилове, както уточнява авторът, „които се срещат в модните тенденции през последните години и на такива, оказали влияние върху развитието на съвременната мода”: авангарден, „бохо”, винтидж, гръндж, „денди”, етно, кежуал, класически, милитъри, пънк, романтичен, „ретро”, сафари, спортен, унисекс, фолклорен и хипи. Тази схема е следвана неотлъчно и допринася съществено за лесната ориентация на читателя.

Бележките в края на главите не утежняват текста и тяхната премереност ще позволи на бъдещите проучватели да се посветят на онези дискусионни въпроси, свързани със стиловете и модните тенденции, които биха предложили други, различни погледи.

 Приложените 56 илюстрации дават визуална представа за ключови моменти от развитието на стиловете.

Книгата може да поръчате от тук

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©