Кристина Савова

Съвременни модни стилове. Формиране, развитие, тенденции

  Монографичен труд
„Съвременни модни стилове. Формиране. Развитие. Тенденции“

Автор: Кристина Савова

София, ISBN 978-954-9431-28-5

Научен редактор-доц. д-р Ралица Стефанова, рецензенти-проф. д-р Емилия Панайотова (НБУ), проф. д-р Бисера Вълева (СУ)

Брой страници: 160

Издателство “Графимакс2”

Печатница “Алианс Принт”

Трудът „Съвременни модни стилове. Формиране, развитие, тенденции” е посветен на съвремените модни стилове, тяхното формиране, развитие и тенденции. Текстът е разделен на няколко части: въведение, три части: „Стил и мода”, „Стил и модни тенденции” и „Стил и Цайтгайст”,  премерени изложения за отбрани стилове, заключение и библиография. Приложените 56 илюстрации дават визуална представа за ключови моменти от развитието на стиловете.

В частта „Въведение” (с. 7–10) са представени основните насоки при изучаването на съвременните модни стилове, предлага тяхна обща характеристика, изложена е  историята на тяхното проучване, маркирани са техните характерни особености и е изложен начина на проучване.

Следващата част „Стил и мода” (с. 11–20), е посветена на сложната природа на модата като изменчив феномен, който не позволява към нея да се подходи със стандартните научни инструментариуми и методики. Разгледани са подробно проблемите около стила – важен инструмент, с помощта на който е възможно да се „разчита” не само историята на изкуството, но и изкуството на облеклото.

Централно място в книгата заема частта „Стил и модни тенденции”.  Тук в синхрон със съвременните достижения на изследванията за модата, е отхвърлен възгледа за модните промени като елементарен процес, не само защото досягат комплексното взаимодействие между социо-културните фактори, като опасенията за устойчивост и намаляващи икономически условия, но също и поради засягането им от характеристиките на продукта и потребителите, от тяхната склонност към бързо приемане на новите тенденции. Приложените илюстрации улесняват ориентирането в изложената проблематика.

Трета част от труда, „Стил и Цайтгайст” (с. 31–38) е засегнат проблемът, свързан с променящите се времена, нрави, визии и световни възгледи. „Духът на времето” „неизбежно оставя отпечатък върху промените на стиловете в модата, архитектурата, музиката и другите изкуства, за да изрази по този начин новото настроение на епохата” и в модата той изразява себе си чрез видим облик. Изказано е логично и аргументирано мнение за това, че в наши дни модата се показва като достъпно и гъвкаво средство за изразяване на модерността.

Следващата част на книгата е посветена на премерени изложения за отбрани стилове, както уточнява авторът, „които се срещат в модните тенденции през последните години и на такива, оказали влияние върху развитието на съвременната мода”: авангарден, „бохо”, винтидж, гръндж, „денди”, етно, кежуал, класически, милитъри, пънк, романтичен, „ретро”, сафари, спортен, унисекс, фолклорен и хипи. Тази схема е следвана неотлъчно и допринася съществено за лесната ориентация на читателя.

Бележките в края на главите не утежняват текста и тяхната премереност ще позволи на бъдещите проучватели да се посветят на онези дискусионни въпроси, свързани със стиловете и модните тенденции, които биха предложили други, различни погледи.

 Приложените 56 илюстрации дават визуална представа за ключови моменти от развитието на стиловете.

Книгата може да поръчате от тук