Редколегия

Редакторски съвет

1. Проф. д-р Елсайед Елнашар, Египет
2. Проф. д-р инж. Горан Дембоски, Македония
3. Проф. д-р инж. Йован Степанович, Сърбия
4. Проф. д-р инж. Душан Трайкович, Сърбия
5. доц. д-р инж. Капка Манасиева, България
6. доц. д-р инж. Ненад Чиркович, Сърбия
7. гл. ас.д-р Кристина Савова, България
8. гл.ас.д-р инж. Соня Въчинска, България
9. гл.ас.д-р инж. Златин Златев, България
10. д-р инж. Даниел Ангелов, България
11. инж. Наташа Сивевска,  Македония
12.

Стефка Нейкова – Маркетинг и реклама

За контакт: spisanie@tok-bg.org

За връзка с редколегията: redaktor@tok-bg.org

Техническа поддръжка: office@tok-bg.org