Редколегия

Редакторски съвет / Editorial Board

Редакторски съвет

Editorial Board

1. Проф. д-р Елсайед Елнашар, Египет prof. ElSayed A. ElNashar Ph.D,  Egypt
2. Проф. д-р инж. Горан Дембоски, Македония prof. Goran Dembovski Ph.D,  Macedonia
3. Проф. д-р инж. Йован Степанович, Сърбия prof. Jovan Stepanovich Ph.D,  Serbia
4. доц. д-р инж. Душан Трайкович, Сърбия Assoc.Prof. Dušan Trajković Ph.D,  Serbia
5. доц. д-р инж. Ненад Чиркович, Сърбия Assoc.Prof. Nenad Ćirković Ph.D,  Serbia
6. гл. ас.д-р Кристина Савова, България  Kristina Savova
7. гл.ас.д-р инж. Соня Въчинска, България
8. д-р инж. Даниел Ангелов, България  eng. Daniel Angelov Ph.D,  Bulgaria
9. инж. Наташа Сивевска,  Македония eng. Natasha Sivevska, Macedonia
10.

Стефка Нейкова – Маркетинг и реклама

Stefka Neykova – Marketing and Advertising

За контакт: spisanie@tok-bg.org

За връзка с редколегията: redaktor@tok-bg.org

Техническа поддръжка: office@tok-bg.org