Редколегия

Редакторски съвет:

Проф. Елсайед Елнашар, Университет на Кафърелшейх, Египет
Проф. д-р инж. Горан Дембоски, Македония
Проф. д-р инж. Йован Степанович, Сърбия
доц. д-р инж. Душан Трайкович, Сърбия
доц. д-р инж. Ненад Чиркович, Сърбия
гл.ас.д-р инж. Соня Въчинска, България
д-р инж. Даниел Ангелов, България
инж. Наташа Сивевска, Македония
Стефка Нейкова – технически сътрудник

За контакт: spisanie@tok-bg.org

За връзка с редколегията: redaktor@tok-bg.org

Техническа поддръжка: office@tok-bg.org