Редколегия

 

 

Редакторски съвет

  Проф. д-р Елсайед Елнашар, Египет
  Проф. д-р инж. Горан Дембоски, Македония
  Проф. д-р инж. Йован Степанович, Сърбия
  Проф. д-р инж. Душан Трайкович, Сърбия
  Проф. д-р  Сешадри Рамкумар, САЩ
  доц. д-р инж. Капка Манасиева, България
  доц. д-р инж. Ненад Чиркович, Сърбия
  гл. ас.д-р Кристина Савова, България
  гл.ас.д-р инж. Соня Въчинска, България
  гл.ас.д-р инж. Златин Златев, България
  д-р инж. Даниел Ангелов, България
  инж. Наташа Сивевска,  Македония
 

Стефка Нейкова – Маркетинг и реклама

За контакт: spisanie@tok-bg.org

За връзка с редколегията: redaktor@tok-bg.org

Техническа поддръжка: office@tok-bg.org