Международните стандарти за определяне размера на облеклата

Международните стандарти за определяне размера на облеклата са променени

В миналото ходехме на шивач, който ни изработваше облекла по мярка. Днес обаче говорим за неща като „размер нула” и се питаме, ако сме „станали” по-дребни, защо тогава едва обличаме размер 8. Замисляли ли сте се някога как се определят размерите на облеклата и защо те се различават? Размерите на облеклата са се променяли непрекъснато по отношение на пропорции и размери до средата на 19-ти век, когато „готовите” облекла се появяват със стандартизирани размери. Дори и днес размерите на облеклата, произведени от различни марки и в различни държави, се различават поради различния профил на тялото в различните региони.

За да дефинират тези размери, производителите трябва да знаят как да измерват различните части на тялото, за да гарантират, че пропорциите са правилни. Серията стандарти ISO 8559 Size designation of clothes (Означаване размера на облекла), която наскоро бе преработена, отговаря точно на тези въпроси – „как и къде се измерва тялото”. Тези стандарти дават указания на производителите на облекла за създаване на профили за размер и форма, базирани на различни групи от населението с цел създаване на единна система за означаване на размер. Актуализирането им цели да се отразят промените в сектора на облеклото и да се премахнат търговските бариери чрез уеднаквяване на маркировката за размер и спецификациите в световен мащаб.

Стандартите са създадени и преработени от ISO/TC 133 Системи за размери на облеклото. Означаване на размерите, методи за измерване на размерите и цифрови означения, чийто секретариат се води от SABS, член на ISO за Южна Африка.

Реена Пандарум, председател на ISO/TC 133, казва, че серията стандарти ISO 8559 е насочена към повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на рекламациите в резултат на несъобразяване на размерите на тялото с тези на облеклата. „Също така стандартите от серията ще спомогнат за намаляване на пречките пред международната търговия чрез предоставяне на универсален набор от маркировки за размер и спецификации. Това ще спомогне да се опрости информацията върху етикетите за облекло от гледна точка на потребителите, тъй като в момента размерите на етикетите на облеклата не съответстват на размерите на тялото.”

Серията стандарти ISO 8559 се състои от две части: част 1 определя размерите на тялото, установява профили за размер и форма и тяхното приложение в производството на облекла. Част 2 определя първичните и вторичните размери за различните видове облекла. Целта е да се създаде система за означаване на размера, която ще позволи на производители и търговци на дребно да предоставят точна информация на своите клиенти, че закупената от тях дреха ще съответства на размера на тяхното тяло.

Двете части, ISO 8559-1 и ISO 8559-2, могат да бъдат закупени от  Български институт за стандартизация (БИС).

  Български институт за стандартизация

 

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©