Global Organic Textile Standard

 Global Organic Textile Standard с нова версия 5.0 – критерии и актуализации

На 1 март 2017 г. най-новата версия 5.0 текстилен  стандарт   Global Organic Textile Standard (GOTS) е вече в сила. GOTS е световно признат стандарт за обработка на текстил  с  95%  с  биологичен етикет („kbA/kbT”) или най-малко 70%  с етикет (“произведено с “) контролирани и отгледани органични влакна.

GOTS  има за цел да  определят изискванията за осигуряване на биологичното състояние на текстил. Тя обхваща процесите на производство, преработка, опаковане, етикетиране, износ, внос и дистрибуция на всички естествени влакна.

Версия 5.0 на стандарта включва по-строги критерии за регенериране на  влакна и въвеждането на нова категория за комбинирани продукти.  GOTS се придържа към основните си разпоредби, като минималния процент от сертифицирани органични влакна, общите забрани на опасни химикали, конвенционален памук, изначален полиестер и вещества със спорен процес  като ген или нанотехнологии. Критериите за одобрените влакна от конвенционална  фракция на  остатъчни влакна  относно отглеждането им да затегнати.бяха

Използването на вискоза и модал се ограничава до 10% (25% за чорапи и спортно облекла). Употребата  на  Лиосел  се  допуска и е позволено  до 30% поради своят по- устойчив  производствен процес.
За първи път под GOTS “комбинирани продукти” са одобрени  детски колички, креватчета, столчета  за  кола  или  мебели  с  тапицерия, като са  сертифицирани и съответно маркирани на материала /плата/.

Въз  основа на принципите на Глобалния договор на ООН, които съдържа с  GOTS има вкючен нов раздел -социални критерии  за етични бизнес практики – насоки за борба с корупцията.
Въвежда се задължително GOTS система на управление с използване на инструменти социални  пръстови отпечатъци с  програмата “Fingerprint™”  на Международната организация за социална отговореност  (SAI).    GOTS поддържа тази социална система , така че чрез нея  компаниите ще могат  да разберат и измерат днес  тяхното социално въздействие и евентуално да подобрят в  по-надеждно, прагматично и икономически ефективен начин своите процеси на стандарат, качество  и работна сила.

“Всеки GOTS актуализация  е тънка линия между строги, проверими критерии  на нуждите на устойчивия  пазар.Така, че в момента имаме от една страна  по-строги правила за регенерирани целулозни влакна, а от друга страна, трябва на първо място, така наречените комбинирани продукти в  текстилната  част да се  признават като сертифицирани.
Това наше разширяване на продуктовата гама  увеличи приносът на GOTS за устойчиво развитие “, казва Рахул Баякар, директор на GOTS за развитие, стандарти и осигуряване на качеството. Global Organic Textile Standard е международна работна група, състояща се от четири дружества OTA (САЩ), IVN (Германия), SA (Шотландия) и JOCA (Яппония). Целта на този стандарат е  да разработва, изпълнява, преглежда, опазването на околната среда и популяризирането  в текстилната и шивашка  индустрия. Стандартът обхваща процесите на производство, опаковане, етикетиране, продажба и дистрибуция на всички текстилни изделия, които контролира най-малко 70%, направени от естествени влакна и произведени по биологичен начин и основните стандарти на международната организация на труда.

Стандартът не определя критериите за кожа и кожени изделия.

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©