OEKO-TEX® с нови изисквания за 2017 г.

 OEKO-TEX® с нови изисквания за 2017 г.

STANDARD 100 от OEKO-TEX®

Oeko-TEX®  има нови изисквания за своите продукти  със сертификат MADE IN GREEN, MySTeP, STeP и  STANDARD 100.  Преглед на някои от промените:

MADE IN GREEN и MySTeP от OEKO-TEX®

  • Асоциацията на Oeko-TEX® за да отговори на търсенето на пазара  прави нова ценова стратегия  за продуктите с етикет  MADE IN GREEN /произведено със зелен етикет  от Oeko-TEX®/. Новото ценообразуване, което  предлагат  с  етикет  емитенти е  с възможност да се  използват по-малки пакети от етикети или един етикет  за техния продукт да бъде обозначен с MADE IN GREEN от Oeko-TEX®.

 STeP от OEKO-TEX®

След три години на пазара Oeko-TEX® ревизира граничната стойност  STeP от OEKO-TEX® в приложение G1 и G2  от стандартния документ. Тези проверки са били повлияни от непрекъсната промяна в глобалната среда, вход от клиенти и текущите регулаторни развития,  актуални разработки на законодателно равнище. Приложение D съдържа нова глава: “Опасни процеси, които трябва да се избягват”. Тези неизбежни процеси и използването на повърхностно активни вещества и потенциално вредни, натриев хипохлорит (като избелващ  агент)  и антипенители са потенциално вредни за околната среда. Повече подробности за актуализациите на STeP от Oeko-TEX® стандарт могат да бъдат намерени на  www.oeko-tex.com/step-updates-2017.

 STANDARD 100 от OEKO-TEX®

  • Новите правила за STANDARD 100 от Oeko-TEX® влизат в сила от 1 април 2017 г.

За параметъра ” полифлуорирани съединения”, например, са били добевени или изброени изрично от името на на класов продукт на голям брой вещества I (артикули за бебета и малки деца) на различни вещества, изброени по име, и при условие на пределно допустимите стойности. В резултат на това в клас I продукт, използването на лица и полифлуориран съединения е строго ограничен и почти отстранен. Голям брой вещества, също е включена в списъка на регулираните омекотители (фталати) във всички класове на продукта. Трите органични  калаени съединения dipropyltin (DPT), monophenyltin (MPhT) и tetraethyltin (Teet), сега са регламентирани с гранични стойности във всички класове на продукта. В допълнение, използването на синьото багрило “Navy Blue е вече  изрично забранено за сертифициране на продуктите в съответствие със STANDARD 100 от Oeko-TEX®.

Тези нови промени ще помогнат на Oeko-TEX® за допълнително повишаване на информираността запознаването в текстилната производствена верига по отношение на отговорно  използване  с потенциално опасни вещества в текстилните продукти и устойчиво производство през 2017 г.  Фирмите, които работят със системата на Oeko-TEX®играят своята роля в осигуряването на ефективна  защита на потребителите  за околна среда и социално отговорно производство.

 

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©