Recycled Claim Standard 2.0 (RCS) и Global Recycled Standard 4.0

 Recycled Claim Standard 2.0 (RCS) и Global Recycled Standard 4.0 (GRS)-световно признати стандарти за рециклиране

 

TextileExchange  обяви пускането на Recycled Claim Standard 2.0 (RCS) и Global Recycled Standard 4.0 (GRS), които са ревизирани и със значителни подсилени актуализации.

Новите прегледани версии на тези стандарти GlobalRecycled включват актуализации, които укрепват RCS и GRS като водещи стандарти за рециклирани материали в  производството на облекло, както и да се гарантира развитието  в други отрасли, като метал, пластмаса, електроника, опаковки и др.

Recycled Claim Standard 2.0 (RCS) и Global Recycled Standard 4.0 (GRS) осигуряват проверка на рециклираните материали и след това проследяват материала до крайния продукт. GRS включва допълнителни социални, екологични и химични изисквания за обработка. През 2016 г. броят на сертифицираните за GRS единици е нараснал от 595 на 961, това означава ръст от над 60%.  RCS отбелязва  почти 200% скок от 78 единици през 2015 г. на 220 през 2016 г.


Основни промени в стандартите GlobalRecycled

Основна промяна в двата стандарта е въвеждането на Споразумение за доставчици на регенерирани материали и с този документ се осигурява по-голяма видимост. Направени са насоки за по-голяма яснота и съгласуваност на изискванията за рециклиране, включително за потребителите и пред потребителите.
Ключова промяна в Global Recycled Standard е приемането на ZDHC v1.1 (MRSL)-списък на производствените ограничения на веществата, който може да се видят на:

http://www.roadmaptozero.com/programme/manufacturing-restricted-substances-list-mrsl-conformity-guidance/

MRSL е разработена от индустрията  за справяне с умишленото използване на потенциално опасни вещества. MRSL заменя  предишния списък на забранените субстанции на GRS. Програмата “Zero Discharge of Hazardous Chemicals” (ZDHC) е холистична програма за проблемите  с опасните химикали в глобалната верига за текстил, кожа и обувки.
Фирмите, които понастоящем са сертифицирани по някой от стандартите, ще трябва да се съобразят с новите версии до 1 юли 2018 г. Списък на одобрените сертифициращи органи и компании, както  и всички свързани с тях документи, са на разположение на:

www.TextileExchange.org/Integrity.

Textile Exchange, създадена през 2002 г. – глобална организация с нестопанска цел, която работи в тясно сътрудничество с всички сектори по веригата за доставки на текстил, за да намери най-добрите начини на положително въздействия върху водата, почвата, въздуха, животните и населението, създадено от  текстилната промишленост. Textile Exchange реализира това, като  предоставя знанията и инструментите, необходими на индустрията, за да направи значителни подобрения в три основни области: влакна и материали, цялостност  и стандарти и мрежа за доставки. Textiles Exchange е със седалище  САЩ с персонал и посредници по целия свят.

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©