STANDARD 100 от OEKO-TEX®

STANDARD 100 от OEKO-TEX®STANDARD 100 от OEKO-TEX®

STANDARD 100 от OEKO-TEX® с критерии за проверка през 2017 г. и гранични стойности на стандарта, които са вече в сила от април т.г.

Новите правила включват, например  при “per- и полифлуорирани съединения”  промени по отношение на параметрите. Тук са добавени или изброени по име в продуктов клас I(продукти за бебета и малки деца), с гранично определени стойности. Следователно, считано от 1 април, използването на  “per- и полифлуорирани съединения”  в продуктовия клас I е  силно ограничен и почти изключен /невъзможен/.

Голям брой вещества са включени и в списъка на регулираните омекотители (фталати) във всички продуктови класове. Трите органични калаени съединения-дипропилин (DPT), монофенилен (MPhT) и тетраетилен (TeET) сега се регулират с гранични стойности във всички продуктови класове. UV стабилизаторите UV 320, UV 327, UV 328 и UV 350 вече са снабдени с пределни стойности в продуктови класове I до III. Освен това използването на син оцветител “Navy Blue” вече е изрично забранен за сертифициране на продукти със стандарат 100 от OEKO-TEX®.

Освен това в STANDARD 100 от OEKO-TEX® е разработен и разширен каталог на критериите, който е в помощ на компаниите, които са особено фокусирани върху кампанията Detox. Този разширен каталог на критериите ще се използва и прилага само в контекста на стандарт 100 от сертификационния процес OEKO-TEX®, ако изрично се поиска от заявителя.

Много от новите изисквания, Асоциацията OEKO-TEX® значително ги подкрепя, както и инициативата “Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)”, така и “Detox кампанията”. Тези нови промени ще позволят на OEKO-TEX® допълнително да повиши информираността в текстилната производствена верига по отношение на отговорно използване с потенциално опасни вещества в текстилните продукти и устойчиво производство през 2017 г.  Компаниите, които работят със системата OEKO-TEX® изпълняват голяма роля  за  ефективна защита на потребителите за екологосъобразно и социално отговорно производство.

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©