Новини

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ОНЛАЙН СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ВИ ПРЕДЛАГА ДА ПУБЛИКУВАТЕ вашите материали, научни разработки-доклади, статии, реклами и предложения, банери и др. информационни материали в ресор само текстил, облекло, кожи и технологии. За публикуване в онлайн изданието, моля вижте “Изисквания за публикуване на доклад”. Публикуването в ОНЛАЙН СПИСАНИЕ ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ е напълно безплатно!!!