Бал на отминалите времена

БАЛ НА ОТМИНАЛИТЕ ВРЕМЕНА

Регионален исторически музей гр. Габрово започна събирателска дейност с конкурсен характер, под надслов “Бал на отминалите времена”.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Приемат се материали произведени не по-късно от 90-те години на ХХ век.
Инициативата е подета поради интереса и атрактивността на подобен вид материали, както и на ограниченото количество на същите във фондовете на музея. Целта е да се обърне внимание и на самата история на притежателя, не само на роклите като предмет. За съжаление в повечето музеи в страната липсва точно тази част – историческата справка.
Всяка рокля, дарение на културната институция, сама за себе си представя модата за отделен период от време, придружена със своята лична история или с историята на самия човек.

Финалът на конкурса ще бъде отбелязан с голяма изложба в сградата на Регионалния исторически музей, през месец май 2017 г., когато ще бъдат експонирани всички събрани материали, а отличените ще бъдат наградени.