Акция “Чорап”

Акция “Чорап”

Чешкият център обявява кампания за събиране на чорапи и чорапчета. Поводът за акция Акция „Чорап” е гостуването през месец февруари тази година на Галина Миклинова – майката на чешкия бестселър „Чифтояди“ (Lichožrouti). Тя ще представи своя изложба илюстрации в Чешкият център и ще организира детски уъркшоп. Именно за уъркшопа са необходими голямо количество чорапи, които може да са останали поединично (най-вероятно заради чифтоядите), да са скъсани, овехтели, но задължително чисти.
Непотребните чорапи се предават в Чешкия център. За информация тел.: 0886156172
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии