TEXPROCESS награда за иновации 2017

TEXPROCESS НАГРАДА ЗА ИНОВАЦИИ 2017

Франкфуртският панаир на Водещият Международен търговски панаир за технически текстил и нетъкани текстилни материали TEXPROCESS 2017, който ще се проведе от 9 до 12 май 2017 г., във Франкфурт на Майн, Германия присъжда за 4-ти път наградата за ИНОВАЦИИ Texprocess в областта на облеклото и текстилната промишленост.
Заявления се приемат до 20 февруари 2017 г. онлайн на www.texprocess-award.com.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Конкурсът е отворен, както и за изложители на Techtextil 2017, така и за всички неучастващи фирми, институти, университети, колежи и физически лица.
Условия за разработките са:
• трябва, само по-малко от две години да е на пазара или са на прага на стартиране;
• да не е избиран или получил друга награда.

Определените категории за награда иновации Texprocess 2017 са пет:
▪ нова концепция;
▪ нова технология;
▪ нов материал;
▪ ново приложение;
▪ нов продукт.

Носителите на наградата иновации Texprocess 2017 ще се определят от независимо международно жури, което ще оценява по становища на следните критерии: степен на иновации; качество на дизайна; избора на материали; техническо качество (минимизиране на разходите, времето, оптимизация на процесите, повишаване на качеството); екологично качество (защита на климата, енергийната ефективност, устойчивост); цялостна концепция.
Победителите ще бъдат наградени по време на церемонията на откриването Texprocess 2017 на 9 май 2017 г. в зала 4.0 , зала Европа. Всички наградени проекти ще бъдат представени в специална изложба на Techtextil.

Наградата за иновации на Texprocess е идеална платформа, която предлага да представите своите иновации и по-нататъшно развитие по време на Texprocess пред международни търговски посетители и преса. Тя се признава за най-новите разработки, същевременно и насърчава нови, нетрадиционни идеи и виждания, подкрепя диалога между индустрията и научните изследвания, производители и потребители.

Допълнителна информация за наградата иновации Texprocess:
http://m-es.se/f9LY

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии