Конкурс “Млад моден дизайнер”

КОНКУРС “МЛАД МОДЕН ДИЗАЙНЕР”

Професионална гимназия по облекло “Княгиня Мария Луиза” гр. София /ПГО/ обявява конкурс за млади модни дизайнери и дизайнери на сценично облекло.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
В конкурсa могат да участват ученици от 6, 7 и 8 клас на всички основни и средни училища в София.
За да участвате в конкурсът е необходимо да сте ученик в 6,7, 8 клас от град София и областта и да изпратите следното на електронната ни поща: contest.pgo@gmail.com
• минимум един проект, скица на Ваш модел в графичен или цветен материал;
• трите Ви имена;
• кратка информация за Вас и Вашия проект;
• името на училището, в което учите.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Победителите в конкурса ще спечелят следните награди:
• I, II и III награда – изработване на модела по ваша скица с индивидуални мерки;
• 10 Подготвителни курса по рисуване на стойност 50 лв. ;
• предметни награди.
Срокът за изпращане на скиците: 20.03.2017 г.
Обявяване на резултатите от конкурса: 24.03.2017 г.
За повече информация ни пишете на e-mail: contest.pgo@gmail.com или се свържете с нас на телефон 02 862 8884.