EBIZ 4.0 – Европейска модна верига за подобряване на управлението

EBIZ 4.0 С НОВА СТЪПКА КЪМ ДИГИТАЛИЗИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА МОДНА ВЕРИГА НА ДОСТАВЯНЕ

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
eBIZ 4.0 е пуснат за цифрово интегриране над 100 европейски компании в бизнеса си. Това е мрежа в цяла Европа чрез комбиниране на предимствата от цифровия език eBIZ с RFID и NFC технологии.
eBIZ 4.0 е нова стъпка на BIZ – публично-частна инициатива, която от 2008 г. насам поддържа стотици фирми и компании по верига на европейската мода за дигитално свързване и обмен на данни на по-ниски разходи.
Новият проект BIZ4.0 стартира през 2017 г. и ще достави първите резултати в подкрепа на европейските модни компании по-специално на малки и средни предприятия, от производството до търговията на дребно, за дигитализиране начина на работа.
Целта е да се постигнат ползи от ИТ инструменти, използвани най-вече в големи модни фирми в рамките на реалния достъп на малките и средни фирми до значително подобряване на тяхните управленчески процеси, както и връзката с доставчици и клиенти. Това ще бъде постигнато чрез прилагане на RFID технология и други комуникационни технологии на e BIZ за европейски стандарт и цифров обмен на данни, обмен по последователност по верига на модно доставяне.
Решенията, разработени в проекта на e BIZ 4.0 ще бъдат прилагани най-малко в 100 компании, включително за производство на текстил, облекло, производители на обувки и търговци на дребно, с цел подобряване процесите на проследяване на продукта, времето за пазар, управлението в склада и цифров обмен на данни по ред на доставка.
Проектът е за 24 месеца с общ бюджет от около 1,5 милиона € и е награден с 50% разходите за съфинансиране от Европейската комисия през COSME на програмата, която поддържа конкурентоспособността на SMEs.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
EURATEX – Европейска конфедерация за облекло и текстил, която представлява интересите на промишлеността на равнището на институциите на ЕС. Като глас на европейската индустрия, EURATEX има за цел да създаде благоприятна среда в рамките на Европейския съюз за производство на текстилни изделия и облекло. Euratex представлява в ЕС около 174,000 фирми на една индустрия, с оборот от 162 милиарда €, използващи 1,66 милиона работници.