Специалност “Моден дизайн” при ВСУ „Черноризец Храбър”- Варна стартира прием за 2017/2018 г.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Специалност “Мода” е една от най-привлекателните и търсени сред кандидатстудентите с амбиция за отлично образование и обучение по мода и дизайн. Повече от 22 години Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” подкрепя млади и талантливи хора, които мечтаят за професионална реализация в областта на модата и модният дизайн, производството и търговията с облекло. През 1994 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” стартира в България за първи път обучение в областта на модата и модния дизайн с откриване на специалност „Моден дизайн”. Още в самото начало учебната програма, гарантира качествено образование по европейски стандарти.
Завършилите специалност “Моден дизайн” намират успешна реализация в различни направления на модната индустрия като проектанти, модни стилисти, конструктори-моделиери, технолози, мениджъри, експерти по организация на модни ревюта, модни фотографи, рекламни експерти, търговски консултанти, преподаватели. Най-смелите сред тях търсят самостоятелен творчески и бизнес път на развитие чрез откриване на собствени дизайнерски фирми за производство на облекло.
Ако Вашата цел е да намерите своята професионална реализация в актуална, динамична и творческа среда може да кандидатствайте в специалност “Моден дизайн”!
Дати за явяване на изпит-събеседване за прием в специалност “Моден дизайн” в бакалавърска програма за учебната 2017/2018 г.: 19 март, 9 април, 6 юни, 4 юли, 25 юли, 22 август 2017 г.!

Условия за кандидастване:
Кандидат-студентите полагат конкурсен изпит (събеседване):

1. Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността.
Балообразуване:
Балът за класиране се формира от удвоената оценка от събеседването.

Допълнителни условия:
За кандидатстудентски изпит се зачита оценката от положен държавен зрелостен изпит по една от следните дисциплини: Български език и литература; История и цивилизация; Философия; География и икономика; Чужд език; Математика; Изобразително изкуство и др. За прием във ВСУ се зачитат и оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища за специалности от направления: “Изобразителнo изкуство”, “Архитектура”, “Администрация и управление”, “Икономика”.

Бонификации:
Завършилите художествени гимназии и професионални гимназии по текстил и моден дизайн получават 1 единица бонификация.
Възможности за продължаване на обучението във ВСУ „Черноризец Храбър”:
Магистърска програма Моден стайлинг и всички останали магистърски програми, обявени във ВСУ.

Подаване на документи:
1. Документи се подават във Варненски свободен университет, гр. Варна 9007, к.к. Чайка, тел. 052 355 106.
2. Непрекъснат прием – по интернет – priem.vfu.bg.
3. Или във всеки един от Регионалните центрове за кандидатстване и прием на документи във ВСУ “Черноризец Храбър”.

За повече информация: http://fashionvarna.com/priem-bakalavarska-programa