Специализирано международно изложение за обувки EXPO RIVA SCHUH 2017

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНИЗИРА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИРМИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУВКИ EXPO RIVA SCHUH 2017
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира участие на български фирми в Специализирано международно изложение за обувки Expo Riva Schuh 2017 от 10-13.06.2017 г., в гр. Рива дел Гарда, Италия (http://exporivaschuh.it/en).
Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания за участие:
1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
2. Предприятието е регистрирано или е подало искане за регистрация в Регистър на МСП при ИАНМСП на следния адрес: http://e-sme.government.bg/. В случай на необходимост от допълнителна информация и съдействие при регистрация в електронния Регистър на малките и средните предприятия в България, може да се обърнете към г-н Илия Попов, тел.: 02/ 940 79 90, E-mail: i.popov@sme.government.bg.
3. За последните три приключили финансови години, предприятието да има средноаритметичен положителен финансов резултат, различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП) или ако е с отрицателен резултат, той се дължи на амортизационни отчисления по направени инвестиции (доказва се с копие от ОПР). Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
4. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК (Приложение). Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.
ИАНМСП организира участието на български предприятия на Специализирано международно изложение за обувки Expo Riva Schuh 2017, в периода 10-13.06.2017 г., в гр. Рива дел Гарда, Италия при следните условия:
Агенцията осигурява следното:
• Наем на индивидуална изложбена площ от 12 кв.м. и участие до 7 фирми;
• Изграждане стандартна конструкция/оборудване на щанда;
• Регистрация на изложителите и медийни такси.
Фирмите, участници в Expo Riva Schuh 2017 следва да поемат всички други разходи за:
• 15 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина – 1 286,00 лв.;
• 20 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за второ и трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина – 1 714,00 лв.;
• 25 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина – 2 143,00 лв.;
• Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
• Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
• Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;
• Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
• Застраховка на представителите на предприятието и други.
При интерес за участие в проявата, най-късно до 25.04.2017 г. /вторник/, предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:
• лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 25 април 2017 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или
• да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail:office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 25 април 2017 г.
Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 25.04.2017 нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.
За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Мирела Тасева, тел.: 02/ 940 79 83, e-mail: m.tasseva@sme.government.bg.
Заявка, договор за участие и други необходими документи за кандидатстване може да изтеглите на – http://www.sme.government.bg/?p=36683

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*


Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.