9-та Централноевропейска конференция за полимерни влакна, химични влакна и специални текстилни изделия (CEC 2017)

9-та Централноевропейска конференция за полимерни влакна, химични влакна и специални текстилни изделия (CEC 2017).
Име: 9-та Централноевропейска конференция за технически полимерни влакна, химични влакна и специални текстилни изделия.
Начална дата: 11.09.2017 г.
Крайна дата: 13.09.2017 г.
Място на провеждане: Факултет по текстилна техника на Технически университет-Либерец, Чехия.
Резюме: На конференцията CEC 2017 ще се изнесат изследователски и рецензионни материали от цял свят. Отлична възможност за обсъждане на най-новите европейски и световни тенденции, технологични постижения и иновации в областта на текстилните влакна, материалите, технологиите и дизайна. Освен това конференцията разглежда аспектите на устойчивостта. Докладите ще се презентират чрез постери или устно. Теми на конференцията:
• Разширени влакна и материали;
• Иновации в текстилните технологии;
• Текстилна метрология и контрол на качеството;
• Функционално облекло и комфорт;
• Облекло Инженеринг;
• Напредък в текстилната химическа обработка;
• Текстилна структура подсилени композити;
• Технически текстил;
• Нанотехнологии и нанотекстил.

Краен срок за подаване на резюмета – 30 април 2017 г.
Уведомяване за одобрени резюмета – 15 май 2017 г.
Регистрация и ранно заплащане -30 юни 2017 г.
Късна регистрация – 31 август 2017 г.
Краен срок за изпращане на пълния текст на доклада на хартия (не е задължително) – 15 юли 2017 г.
Допълнителна информация и Регистрация за участие на: http://cec2017.ft.tul.cz/Call/call.html.