Благотворително ревю “МЕЧТАНАТА ДРЕХА”

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА “МЕЧТАНАТА ДРЕХА” ПРЕДСТАВЯ СВОЕТО БЛАГОТВОРИТЕЛНО РЕВЮ
Ученици от 10 и 11 клас от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ организираха социален проект под мотото “Мечтаната дреха” – шием с любов, обличаме в щастие, в рамките, на който изработиха и осигуриха облекло на абитуриенти от социални домове в неравностойно положение.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
В тази своя положителна инициатива и кампания учениците вложиха придобитите си умения по време на обучението си, съчетавайки ги със социална кауза. Мисията на участниците е да направят вечерта на техния бал толкова специална, колкото и те самите са. За да оставят по–голяма следа в живота им, участниците в проекта организират благотворително събитие – РЕВЮ, на което ще се набират средства за професионални курсове в помощ на тяхното бъдещо професионално развитие.
Благотворителното ревю ще се проведе на 10 май 2017г. от 19:00 ч. в Национален музей „Земята и хората“, София, бул.Черни връх №4.
Вход: 5 лв.