Ден на кариерата в ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ДЕН НА КАРИЕРАТА В ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”
ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград организира Ден на кариерата под мотото на Европейския съюз “Единни в многообразието” на 9 май 2017 г.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
ПРОГРАМА
10.00 – 10.15 ч. – Официално откриване на изложението
10.15 – 11.00 ч. – Модно ревю „Кариерно вдъхновение” – презентация на дизайнерски облекла на студенти от специалностите „Мода” и „Моделиране, техника и мениджмънт в шевната индустрия”.
11.00 – 11.15 ч. – Представяне на фирмите – участници.
11.15 – 12.00 ч. – Кандидатстване за работни и стажантски позиции.
12.00 – 13.00 ч. – Индивидуални консултации със студенти.