Връчени удостоверения за професионална квалификация

ЕДИНСТВЕНОТО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ПЛОВДИВ ВРЪЧИ ПЪРВИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПЪРВА СТЕПЕН ПО ШИВАЧЕСТВО

На 5 май 2017 от 11.00 часа в Комплекс за социални услуги „Св. Георги”, Георги Титюков, зам.кмет по „Спорт, младежки дейности и социална политика” в Община Пловдив, връчи първите Удостоверения за професионална квалификация първа степен по шивачество на 4 успешно завършили жени, в единственото по рода си в град Пловдив социално предприятие. Те са положили изпит, на който са показали своите умения, след като преди това са били обучавани в рамките на 5 месеца.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
„Това е един модел, който работи, в който една неправителствена организация като НАРД и Община Пловдив с помощта на дарители от Дортмунд, могат да направят социално предприятие, което да променя човешки съдби към по-добро. Това е един добър пример, защото дава шанс на млади хора сами да изкарват прехраната си и да се реализират на пазара на труда“, заяви заместник-кметът Георги Титюков.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Социалното предприятие е създадено от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” /НАРД/ като част от стратегията на организацията за подкрепа и развитие на социалното предприемачество в България. Целта е млади хора с нисък социален статус от уязвими групи да получат шанс за обучение и реализация на трудовия пазар чрез придобиване на трудово-социални и професионални умения по шивачество.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Към настоящия момент в предприятието се обучават над 10 жени, които са трайно отпаднали от пазара на труда и за тях обучението е шанс и реална възможност професионална реализация.
Предприятието стартира своята дейност с подкрепата на община Пловдив и се финансира от „Бигент”, Берлин чрез дарители от немския град Дортмунд, „Тръст за социална алтернатива”, „Телус Интернешънъл”, „Глобал гивинг” и други частни и обществени дарители, както и с любезното сътрудничество на КСУ „Св. Георги” – гр. Пловдив.
Снимков материал: община Пловдив