Дарителска кампания в Исторически музей – Дупница

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДУПНИЦА С ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
Исторически музей – Дупница продължава своята ДАРИТЕЛСКА кампания за набиране от граждани на предмети с историческа стойност под мотото „Дарителска акция 25 години Исторически музей”. Не изхвърляйте ненужните предмети! Те може да носят много информация за миналото! Донесете ги в музея! Потърсете музейните специалисти за мнение!
Дарените предмети ще се проучат, за да станат експонат в музея и получат юридическа защита, разказващ за бита ни днес. Дори и да се повредени те ще бъдат реставрирани.
Исторически музей – Дупница е създаден с решение на Общинския съвет на 8 май 1992 г., съгласувано с колегиума на Министерството на културата, като включва четери специализирани отдела: археология, етнография, история на България ХV-ХІХ век, нова и най-нова история; има 8045 движими културни ценности от основния и научно-спомагателен фонд и организира временни изложби на базата на тези събрани ценности.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Снимки: Исторически музей – Дупница: дарена шевна и пишеща машина