Кръгла маса по проект ТЕХНОСТАРТ 3

Кръгла маса на тема „ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАТИВНИТЕ МСП, УЧРЕДЕНИ ОТ СТУДЕНТИ И МЛАДЕЖИ И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС ОТ ПРОЕКТ ТЕХНОСТАРТ 3 НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, КАКТО И ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ, БУДАПЕЩА ЧРЕЗ ПРОГРАМИТЕ НА КЛИЙНТЕХ, БЪЛГАРИЯ”, организирана от СИРТ със съдействието на Министерството на икономиката, Клийнтех, България и Гис Трансфер Център ще се проведе на 10 май 2017 г. (сряда) от 10.00 ч. в Зала А – ет. 1, в сградата на БТПП, ул. ”Искър” № 9, София.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
П Р О Г Р А М А

Дневният ред на КРЪГЛАТА МАСА, организирана от Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) със съдействието на Министерството на икономиката, Клийнтех, България и Гис Трансфер Център ще бъде следният:

10:00 – 10:05 ч. Откриване на Кръглата маса
г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

10:05 – 10:20 ч. Приветствие
проф.Костадин Костадинов, Институт по механика при БАН,
учредител на ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР и на Съвета по иновации
при БТПП и член на Бюрото на СИРТ, бивш зам.министър на
образованието и науката

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП

10:20 – 10:40 ч. Експозе на г-жа Тихомира Палова
гл.експерт в дирекция „Икономически политики за насърчаване”
при Министерството на икономиката. Презентацията ще е на тема
относно възможностите за подкрепа на младежкото
предприемачество чрез Програма Техностарс 3

10:40 – 11:00 ч. Презентация на тема: ”Представяне на ЕИТ и въможностите за
участие на български организации в проекти и инициативи”-
Представяне на ЕИТ и възможностите за участие на български
организации в проекти и инициативи г-н Стоян Ставрев –
Национално контактно лице към Програма „Хоризонт 2020” с
ресор Европейски институт за иновации и технологии, Будапеща в
Министерството на образованието и науката

11:00 – 11:25 ч. ClimateLaunchpad – най-голямото предприемаческо състезание за
чисти технологии в света – възможност за участие на стартиращи
фирми от България г- жа Марияна Хамънова – Съпредседател на
Клийнтех България и г-жа Ели Щерева – Проектен мениджър
Клийнтех България

11:25 – 11:45 ч. Презентация на г-жа Мария Александрова – Мениджър иновации –
Клийнтех България ; “Нoвият инструмент на ЕС за управление на
устойчиви иновации – CASI”

11:45 – 12:30 ч. ДИСКУСИЯ

12:30 – 12:40 ч. Заключителни думи от: г-жа Марияна Хамънова, съпредседател
на Клийнтех България и от доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика,
член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации и
развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП

12:40 – 12:45 ч. Закриване на Кръглата маса, доц. Йосиф Аврамов, д-р по
икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по
иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП

12:45 – 13:30 ч. Възможност за индивидуални консултации с представителите на
Клийнтех България и на Министерството на икономиката

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии