Български дизайн 2017

“БЪЛГАРСКИ ДИЗАЙН 2017”

“БЪЛГАРСКИ ДИЗАЙН 2017” е обща студентска изложба на студенти от Национална художествена академия, специалност: „Текстил – изкуство и дизайн”, „Индустриален дизайн”, „Рекламен дизайн”, „Дизайн за детската среда” и „Мода”, която може да се види до 25 май 2017 г. в гр. София, в сградата на СБХ, ул. Шипка 6.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Студентската изложба е организирана със съдействието и инициативата на секция ДИЗАЙН и секция РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН в СБХ. Обръща се внимание на образованието като съществено стъпало от развитието на дизайнът в България.
Дизайнът има ключово значение и оказва влияние върху всяка част от живота ни. Столът, на който седите, чашата от която пиете, инструментите, работната среда в офиса и интериора у дома, логото на Вашата компания, брошурите, витрините и щандовете, с които рекламирате бизнеса си – всичко е продукт на дизайна.

“БЪЛГАРСКИ ДИЗАЙН 2017” цели да представи картина на развитието на дизайна в България, като съществен показател за статуса на индустрията и бизнеса през 2017 г.

Изложбата на секция ДИЗАЙН е форум, в който ще си подадат ръка браншови организации, асоциации и свободни проектанти, за да представят достиженията си в сферите на: индустриален дизайн, интериорен дизайн, моден дизайн, текстилен дизайн, дизайн на силикатни форми, продуктов дизайн, комуникативен дизайн, концептуален дизайн и др. Темите, с които участниците представят своите експонати са две: „Концептуален дизайн” и „Дизайнът в бизнеса и бизнесът – дизайн”.

Рекламният дизайн, като най-синтезирано изкуство в сферата на пластичните изкуства, обединява допирните точки на пространственият и графичен дизайн, рекламата, архитектурата, мултимедийните изкуства, съвременните технологии и материали. В експозицията на секция РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН ще видите проекти и реализации на утвърдени автори с широк диапазон на професионална изява – рекламни щандове, търговско – рекламни пространства, визуални комуникации , музейни експозиции, интериорен и екстериорен дизайн, корпоративен стил, рекламни материали, комерсиална графика, печатни реклами, уебдизайн.