Покана от Регионална занаятчийска камара – Пловдив

ПОКАНА ОТ Регионална занаятчийска камара – Пловдив

Уважаеми колеги и приятели,
По повод празниците на град Асеновград, Регионална занаятчийска камара – Пловдив има удоволствието да Ви покани да участвате в “Панаир на занаятите ” на 27 и 28 май 2017г.Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Условия за участие : притежаване на майсторско свидетелство, атрактивно облекло и демонстрация на занаята.
Заявка, може да направите на тел 0879 839 577 или на e-mail: rzk_plovdiv@mail.bg.