Здравен текстилен център към Hohenstein Group

Здравен текстилен център към Hohenstein Group

Hohenstein Group създаде нов здравен център в областта на текстила на Hohenstein институт през своята корпоративна група във Boennigheim от 1 май 2017 г.
Prof. Dr. Dirk Höfer оглавява новият център на Hohenstein Laboratories GmbH & Co KG, като медицински директор и управляващ.
Центърът за здравеопазване в Hohenstein ще се концентрира специално върху медицински текстилни изделия, т.е. облекло, текстилни продукти или процеси, които оказват влияние върху човешкото здраве.
Разнообразието и използването на текстилни продукти, които служат за превенция, поддържане на здравето и възстановяване на хората в ежедневието, както и за медицински грижи и хигиенни цели се е увеличило значително по обхват и разнообразие. Следователно, много от потребителите и други лица, занимаващи се със здравни грижи, не разполагат с необходимата ясна, актуална и научно обоснована информация относно ползите, рисковете, приложенията и областите на употреба на тези текстилни продукти.
“Медицински текстил, който се използва в здравната индустрия, в продължение на десетилетия се е увеличил на световния пазар, от които се възползват малки и средни текстилни компании, с интересни продукти, но условията за тях в бъдеще ще са по-трудни”, казват от института: Промените, които носи Директива на ЕС (EU Directive) за медицински изделия (MDR) и влиза в сила през 2017 г. ще представи нови предизвикателства за всички текстилни фирми, работещи в медицинския текстилен сектор. Например, ще има по-високи спецификации – изисквания за клинична оценка.
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
В този контекст Център за здравеопазване Hohenstein в бъдеще ще развива и подкрепя медицинска експертиза на текстилните продукти, засягащи човешкото здраве, както тези, които вече са на пазара, така и тези, които трябва да бъдат стартирани. Също така ще се установят връзки с различните участници в сектора на здравеопазването, които се занимават с този вид текстил, за да споделят опит и нови открития в текстилната индустрия, както и сред лекарите и потребителите. Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Центърът за здравеопазване Hohenstein ще предложи специализирана медицинска експертиза за подпомагане на ефективно разработване на продукти, от първоначалната концепция за изследване до пускането на продукта на пазара. Основната цел на новия център е да подкрепи използването на текстил за насърчаване, защита и възстановяване на доброто здраве на човека.