Национален конкурс за есе за ученици от 13-19 години

“МОЯТА КАРИЕРА – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛНОСТ”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

 

Някои хора са наясно още от най-ранна детска възраст, че искат да станат лекари, пилоти, космонавти, други се лутат между собствените си желания, амбициите на родители и роднини. Но има и трети, които постъпват прагматично – анализират собствените си качества, знания, умения и потенциал, преценяват какво искат и могат да правят, с какво биха могли да се издържат, без да правят компромис с желанията и мечтите си, опознават сектора и професията, към която биха искали да се насочат.

В тази връзка Еврогайдънс България иска да разбере от младите хора на възраст между 13 и 19 години какво е тяхното разбиране за: „Моята кариера – мечта или реалност“.

Център за развитие на човешките ресурси и Еврогайдънс България организират конкурс за есе на тема „Моята кариера – мечта или реалност“.

Конкурсът ще бъде проведен от 2 юни до 3 юли 2017 г. включително.

Целта на конкурса е да се насочи общественото внимание към избора на професия и да насърчи участниците към разкриване на собствените им таланти и мечти.

Всеки участник на възраст от 13 до 19 години от цялата страна има възможност да изпрати есе, в което да опише един или повече от по-долу описаните елементи:

 • как вижда себе си когато порасне;
 • своите силни и слаби страни;
 • какви са неговите мечти, свързани с професията, кои от тях са осъществими за него;
 • как всъщност избира професия и кариера;
 • възможно ли е хобито да стане професия;
 • кои са най-важните характеристики на една професия;

– кой и какво влияе най-силно за избора на професия?

Темата на конкурса дава пълна свобода на творчество на участниците и не ги ангажира да се ограничават само със съществуващи професии.

Получените есета ще се оценяват от екипа на Еврогайдънс България. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на Еврогайдънс България на 19 юли 2017 г., а десетте най-добри творби ще бъдат наградени.

Като европейска платформа за кариерно консултиране и ориентиране, Еврогайдънс разработва и интегрира различни инструменти за улеснение на избора на професия на всеки човек. Много европейски държави предлагат услуги за кариерно ориентиране за деца от съвсем ранна възраст до възрастни и по този начин се подпомага индивидуалния избор, без натиск на семейната и социалната среда. В резултат на това, децата и младежите добиват по-голяма увереност в собствените си заложби и потенциал, следствие на което са много по-удовлетворени и успешни в избора си на професия. Конкурсът „Моята кариера – мечта или реалност“ е отговор именно на необходимостта от повече услуги за кариерно ориентиране в училищата в България.

Условия за участие в конкурса

 1. Право на участие имат всички ученици на възраст от 13 до 19 г.;
 2. Творбите трябва да са свързани с темата за кариерното ориентиране;
 3. Обемът на есето трябва да е до 3 600 знака – две стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12;
 4. Всички творби трябва да са авторски. При избор за публикуване, родител или настойник трябва да подпише декларация, с която да гарантира оригиналността на творбата и да преотстъпи авторските й права на Център за развитие на човешките ресурси;
 5. Творбите могат да бъдат изпращани от автора, родител/настойник или учител;
 6. Всяка творба трябва да е придружена от името на автора, дата на раждане, училище, адрес и телефон за връзка;
 7. Всеки участник има право да участва само с една творба;
 8. Право на участие имат всички ученици на възраст от 13 до 19 г.;
 9. Творбите трябва да са свързани с темата за кариерното ориентиране;
 10. Обемът на есето трябва да е до 3 600 знака – две стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12;
 11. Всички творби трябва да са авторски. При избор за публикуване, родител или настойник трябва да подпише декларация, с която да гарантира оригиналността на творбата и да преотстъпи авторските й права на Център за развитие на човешките ресурси;
 12. Творбите могат да бъдат изпращани от автора, родител/настойник или учител;
 13. Всяка творба трябва да е придружена от името на автора, дата на раждане, училище, адрес и телефон за връзка;
 14. Всеки участник има право да участва само с една творба;
 15. Творбата не трябва да е публикувана на друго място или да участва в друг конкурс;
 16. Всички кандидатури трябва  да  бъдат изпратени чрез  e-mail на euroguidance@hrdc.bg
 17. Есетата следва да  бъдат изпратени в срок до 3 ЮЛИ  2017 г.

ВКЛЮЧИТЕЛНО на посочения електронен адрес,  заедно с попълнен формуляр за участие.

 • есето трябва да фигурират трите имена на автора, името на училището, клас и възраст и да бъде изпратено по електронната поща на следния адрес: euroguidance@hrdc.bg.
 • темата /subject/ на имейла да пише: „Конкурс за есе „Моята кариера – мечта или реалност”, а като текст в имейла да бъдат написани отново трите имена на участника и телефон.

Кандидатури, неотговарящи на горепосочените условия, нямат да бъдат разглеждани!

Критерии за оценка на есето:

Участникът следва да:

 • Разработи теза, свързана с темата на есето;
 • Аргументира адекватно и убедително своята теза;
 • Да изгради логическа свързаност на всяко ниво на текста /въвеждащата и финалната част/.

Срок за обявяване на резултатите: 19 юли 2017 г.

Награди:

 • Пето място – ваучер за закупуване на книги;
 • Четвърто място – стерео слушалки;
 • Трето място – електронен четец за книги;
 • Второ място – таблет;
 • Първо място – мобилен апарат.

Ще бъдат раздадени поощрителни награди за участниците, класирани от шесто до десето място в конкурса.

На всички наградени участници на възраст между 13 и 19 години, ще бъде изпратена Декларация, удостоверяваща съгласието на един от родителите разработеното от него есе да бъде публикувано в информационните канали на ЦРЧР и Еврогайдънс България.

Екипът на Еврогайдънс България пожелава успех на всички кандидати!