Италианската асоциация на производителите на текстилни машини

Италианската асоциация на производителите на текстилни машини с висок ръст на поръчки

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Италианската асоциация на производителите  на текстилни машини (ACIMIT) за първото тримесечие на 2017 г. отчита ръст на поръчките си в Италия  и в чужбина.

Председателят на ACIMIT Рафаела Карабели: “Поръчките за началото на 2017 г. потвърждават положителна  тенденция на големите чуждестранни пазари и климата на доверие в текстилната индустрия в Италия, която е на ръба”.

Индексът на поръчки  за текстилни машини, съставен от Асоциацията на производителите на италиански текстилни машини за периода от януари до март е нарастнал с 24 % в сравнение със същия период  през 2016 г. Стойността на индекса е 113.7 пункта (база 2010 = 100).

Този ръст разглежда предимно пазарите в чужбина, където индексът достига абсолютна стойност от  124.1 пункта (+ 26 %). В Италия увеличението,  в сравнение  с  периода от януари до март 2016 г. е бил 16 %, като абсолютната стойност е 71,5 пункта. Динамичната тенденция за вътрешния пазар в Италия се възобновява от една страна и с  Националния промишлен план 4.0. и доверието в текстилния сектор.
Асоциацията включва  около 300 производители (с  близо до 12 000 души работещи), които  произвеждат  машини с обща стойност от около 2,7 милиарда евро, като износът възлиза на повече от 85% от общите продажби.
Креативност, устойчива технология, надеждност  и  качество  са характеристиките, които следват за да превърнат  Италия в световен лидер в производството на текстилни машини.

онлайн списание за ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ