Студентска изложба на студенти към НХА

Студентска изложба на студенти по „Текстил, изкуство и дизайн“ към НХА

Катедра „Текстил, изкуство и дизайн”, Национална художествена академия и Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”  ви канят на  СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА-Учебни задачи по живопис от 19 юни  до 10 юли 2017 г. в Галерия „Алма Матер”,  Ректорат на СУ/ Северно крило

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Последната изложба в Галерия „Алма Матер” за летния семестър 2017 год. представя творбите на студенти от Националната художествена академия, специалност „Текстил, изкуство и дизайн”, изучаващи живопис при проф. Вихрони Попнеделев и хон. ас. д-р Медеа Янкова. С подкрепата на останалите колеги от катедрата: проф. Анна Бояджиева, хон. ас. д-р Мила Стоева, доц. д-р Вержиния Маркарова, доц. д-р Аделина Попнеделева, преп. д-р Цвета Явашева и други, младите художници получават отлично теоретично познание и практически умения в областта на текстилното изкуство и текстилния дизайн.
В изложбата са включени работи на студенти от I-ви курс и една студентка от III- ти курс – Ния Якимова. Подбраните творби ясно показват положителните резултати от педагогическия подход на преподавателите по живопис в катедрата.
„Живопис” се преподава на студентите през първите три години на обучение, като в I-ви курс, I- ви семестър, задачата е натюрморт и пейзаж – важна основна част в обучението, която позволява на развиващите се таланти да се занимават с живопис, която да им помага за проектантските задачи по текстилен дизайн и художествен текстил.

 Откриване: 19 юни 2017 г. от 18:00 ч.