Приключват дейностите по проект „БАГРЕНЕ ОТ ПРИРОДАТА”

С ТЕМАТИЧНА ИЗЛОЖБА, УРЕДЕНА В  ТЕКСТИЛНИЯ МУЗЕЙ В СЛИВЕН, ПРИКЛЮЧВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „БАГРЕНЕ ОТ ПРИРОДАТА”

Участниците и партньорите по проект „Багрене от природата – традиции и наука” представят пред широката публика резултатите от своите проучвания, изследвания и експерименти в едноименна изложба, експонирана в Музея на текстилната индустрия.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Проектът е подкрепен от Национален фонд „Култура” и има за цел за проучи и документира багрилните растения в региона на Сливен и практическите знания за растителните багрила в миналото. Чрез съвременни форми за визуализация и интерпретация той способства за съхраняване и предаване на  знанията за природата и традициите. Медиатори в този процес са самите млади изследователи.

Изложбата представя осъществените дейности по проекта, резултатите от тестваните рецепти и самите растения. Участниците ще поставят табелки за обозначаване на багрилните растения в двора на музея е ще получат грамоти за положените усилия.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

 

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Изложбата се открива на 14 юни 2017 г. от 11.30 часа в Музея на текстилната индустрия и може да бъде видяна до края на м. август 2017 г.