новини

Български производители от обувната промишленост участват в специализирано изложение в Италия

Български производители от обувната промишленост участват в специализирано изложение в Италия

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира представянето на 5 български предприятия от обувната промишленост в Специализираното международно изложение за обувки Expo Riva Schuh 2017, което се провежда в гр. Рива дел Гарда, Италия. Фирмите: „Бари КБК Груп” ООД, „Гидо”  ООД, „Диал-Р“ ЕООД, „Елеонора Христова БГ” ЕООД и „Нематекс” ЕООД имат възможност да изложат собствената си продукция на един от най-престижните форуми за производители на обувки в Европа.

Международната проява, която се провежда от 10 до 13 юни 2017 г., се включва за първи път в Индикативната програма на Агенцията по предложение на Браншови съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост (БС на ККОГП). На последното й издание, което се състоя през месец януари 2017 г., на нея са участвали над 1 400 компании, а  търговските посетители са били над 11 000.

Expo Riva Schuh (http://exporivaschuh.it/en) е основано 1974 г., провежда се два пъти годишно (януари и юни) и е утвърдено като водещо международно изложение за производители на обувки в среден ценови клас. През последните години това е най-важното събитие в Европа за този пазарен сегмент. Expo Riva Schuh е място за среща на международния бизнес: събитие, където фирми и купувачи от цял свят се срещат и взаимодействат. Представени са фирми от Италия и Европа, както и от Индия, Китай и Бразилия – световните лидери в производството на обувки. За изложителите това е първата възможност да тестват новите колекции, да разработят своите производствени планове, както и да идентифицират международните тенденции и промени на пазара.

Българското участие се осъществява по проект №BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИАНМСП

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©