„Идеал Стандарт – Видима” АД дари медицинско облекло 

 „Идеал Стандарт – Видима” АД дари медицинско облекло на Хирургично отделение

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Хирургично отделение на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” – Севлиево получи дарение под формата на работно облекло от „Идеал Стандарт – Видима” АД. Д-р Петър Капитански и екипът му лично получиха специализираното медицинско работно облекло.

„Нашето сътрудничество започна през 2013 година. Трябваше да се изработи ново облекло за отделението и търсехме сериозен  партньор, който да ни подпомогне и го намерихме в лицето на „Идеал Стандарт – Видима”. Както вие държите на качеството, така и ние се стараем да работим качествено. Ние предлагаме здраве за хората в община Севлиево, услуга, която трябва да бъде качествена и хората да остават доволни. Бих искал да пожелая на всички да са здрави и да продължим нашето сътрудничество и през следващите години”, заяви Д-р Петър Капитански, завеждащ Хирургично отделение в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”.

„Идеал Стандарт – Видима” АД през годините е показала своя постоянен социален ангажимент към различни дейности, свързани с образованието, здравеопазването, културата и спорта. За болницата през годините са били правени различни дарения. През тази година се извърши ремонт на АГ отделението.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

„Идеал Стандарт – Видима“ АД, гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ №53