Стартира записването на студенти за спец. “Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” в Ямбол

Стартира записването на студенти за спец. Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” в Ямбол

Факултет “Техника и технологии” – гр. Ямбол от днес, 14 юли 2017 г. стартира записването на новоприети студенти  за  спец. “Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”.

                        Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Обучението по специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” във Факултет “Техника и технологии” (ФТТ) – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора е за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с продължителност 4 години.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Завършилите студенти могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър”.

 Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; Професионална квалификация “Инженер”.

Обучението е редовно – 4 години и задочно – 4 години.

Завършилите специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” се реализират като дизайнери и конструктор-моделиери на облекло, технолози в шевното и текстилното производство, организатори на производството, мениджъри в модни къщи и ателиета, шевни и текстилни фирми.

През месец септември предстои записването на студенти за степен магистър.

За повече информация:  http://tk.uni-sz.bg/