Носиите на Карпатския басейн

“НОСИИТЕ НА КАРПАТСКИЯ БАСЕЙН” – изложба в Исторически музей Чипровци

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Историческият музей Чипровци на 16 август 2017г. от 11.00 ч., съвместно с Музей “ОТО ХЕРМАН”, Мишколц и Унгарски културен институт “Балаши” ще представят изложбата  “НОСИИТЕ НА КАРПАТСКИЯ БАСЕЙН“.

Експозицията представя колекция носии от 120 селища от края на XIX до средата на ХХ век от четири големи региона на Карпатския регион: Задунавие, Фелвидек /днес в Словакия/, Алфьолд /Унгарската пуста/ и Трансилвания.
Изложбата може да бъде разгледана в Исторически музей Чипровци  до края на месец август 2017 г.