125 години от първото промишлено изложение

ИЗЛОЖБА ЗА 125 ГОДИНИ ОТ ПЪРВОТО ПРОМИШЛЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ

 Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

На  15 август 2017 г., от 11.00 ч. на площад „Централен”- гр.Пловдив ще бъде открита изнесена изложба на Регионален исторически музей – Пловдив, която е посветена на 125 години от провеждането на Първото българско земеделско – промишлено изложение. Изложбата включва 20 табла, които са разположени пред Централна поща. Те съдържат любопитен снимков материал и интересна информация за провеждането на изложението и за историческите личности, които участват в организирането на събитието.

Първото българско земеделско-промишлено изложение е открито в Пловдив на 15 август 1892 г. Алеи, зелени площи, павилиони, водоснабдяване, електрическо осветление, телефонна връзка – всичко е създадено за по-малко от година! На това първо за Балканите Изложение Европа и светът се срещат с непознатата стопанска България, а българите със съвременните технически достижения. До закриването на 3 ноември 1892 г. Изложението е посетено от 167922 души.